Поточний номер

Том 1 № 60 (2023): ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering
Опубліковано: 2023-06-29
Показати всі номера

Dear readers and authors of research articles! 

Пічугін Сергій Федорович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельних конструкцій Національного університету "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка", заслужений працівник ПолтНТУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Від імені редакційної колегії друкованого наукового фахового видання «Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво» хочу звернутися до викладачів та аспірантів ВНЗ, науковців та практиків.

Наш «Збірник», що регулярно виходить з 1999 року, – високопрофесійне видання національного рівня, головним призначенням якого є висвітлення актуальних проблем машинобудівної й будівельної галузі та забезпечення максимально широкого розповсюдження інформації про шляхи їх вирішення.

«Збірник» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, вінрегулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків. Публікації у «Збірнику» охоплюють широке коло питань механізації будівництва, технології машинобудування, автомобільного транспорту і автодоріг, будівельних конструкцій, будівель та споруд, основ і фундаментів, теплогазопостачання і будівельної теплофізики, водопостачання, будівельних матеріалів та виробів, містобудування та територіального планування.

Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток машинобудування і будівництва; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.

З повагою,
головний редактор «Збірника наукових праць 
Серія: Галузеве машинобудування, будівництво»
С.Ф. Пічугін