Пічугін С.Ф.

– головний редактор, д.т.н., професор, професор кафедри будівельних конструкцій, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: pichugin.sf@gmail.com ResearcherID: O-8631-2018 Scopus ID: 35203739700

Винников Ю.Л.

– заступник головного редактора, д.т.н., професор, завідувач кафедри буріння та геології, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: vynnykov@ukr.net ResearcherID: P-7880-2015 Scopus ID: 57195068365

Ільченко В.В.

– відповідальний секретар, к.т.н., доцент, доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: znpbud@gmail.com ResearcherID: P-7005-2015 Scopus ID: 57202627760

Редакційна колегія

Болтрік М.

− д.т.н., професор, декан факультету цивільної та екологічної інженерії, Білостоцький технологічний університет (Польща)
E-mail: m.boltryk@pb.edu.pl Scopus ID: 11839136400

Ємельянова І.А.

− д.т.н., професор, професор кафедри механізації, будівельних процесів Харківський національний університет будівництва та архітектури (Україна)
E-mail: emeljanova-inga@ukr.net Scopus ID: 57189440997

Галінська Т.А.

– к.т.н., доцент, доцент кафедри архітектури та міського будівництва, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: galinska@i.ua ResearcherID: K-6651-2016 Scopus ID: 57195067593

Гасимов А.Ф.

– к.т.н., доцент, проректор з академічної роботи, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет (Азербайджан)
E-mail: akif.qasimov@azmiu.edu.az  Scopus ID: 57202629412

Качинський Р.

− д.т.н., професор, декан, Білостоцький технологічний університет (Польща)
E-mail: r.kaczynski@pb.edu.pl ResearcherID: X-1883-2018 Scopus ID: 7003617601

Коробко Б.О.

– д.т.н., професор, доцент кафедри будівельних машин та будівельного обладнання, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: korobko@pntu.edu.ua ResearcherID: F-3547-2017 Scopus ID: 57190423064

Косіор-Казберук М.

− д.т.н., професор, ректор, Білостоцький технологічний університет (Польща)
E-mail: prorektor.ksztalcenie@pb.edu.pl ResearcherID: A-4613-2019 Scopus ID: 55987331200

Камал М.А.

− д.т.н., доцент, доцент кафедри архітектури, Мусульманський університет Алігарха (Індія)
E-mail: architectarif@gmail.com Scopus ID: 56921383300

Молчанов П.О.

– к.т.н., доцент, доцент кафедри обладнання нафтових та газових промислів, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: petja_men@ukr.net Scopus ID: 57191162839

Назаренко І.І.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри механізації технологічних процесів, Київський національний університет будівництва та архітектури (Україна)
E-mail: i.nazar@i.ua Scopus ID: 16507450000

 

 

Павліков А.М.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: am.pavlikov@gmail.com Scopus ID: 36153573100

Погрібний В.В.

– к.т.н., с.н.с., доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: v.v.pogrebnoy1960@gmail.com Scopus ID: 6508066864

Савик В.М.

– к.т.н., доцент, доцент кафедри обладнання нафтових та газових промислів, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: savykvasyl@pntu.edu.ua Scopus ID: 57191161984

Семко О.В.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: a.semko@gmail.com ResearcherID: P-6271-2015 Scopus ID: 57195066180

Шаповал В.Г.

– д.т.н., професор, професор кафедри будівництва та геомеханіки, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Україна)
E-mail: shap-ww@ukr.net Scopus ID: 7005952879

 

 

Сулевська Марія

– д.т.н., професор, професор кафедри геотехніки, Білостоцька політехніка (Польща)
E-mail: m.sulewska@pb.edu.pl Scopus ID: 36460198600

 

 

Васильєв Є.А.

– к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельних машин та будівельного обладнання, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: vas.eugene@gmail.com Scopus ID: 57193455660

Вінеке-Тутауі Б.

− д.т.н., професор, президент, Університет прикладних наук м. Банденбург (Німеччина)
E-mail: praesidentin@th-brandenburg.de Scopus ID: 7801355238

Панг Х.

− к.т.н., професор, віце-президент, Китайський університет нафти – Пекін (Китай)
E-mail: pangxq@cup.edu.cn Scopus ID: 7101874562

Жусупбеков А.Ж.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри проектування будівель і споруд, директор Геотехнічного інституту, Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (Казахстан)
E-mail: zhusipbekov_azh@enu.kz ResearcherID: E-4049-2015 Scopus ID: 6507768437

Зоценко М.Л.

– д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, Національний університет "Полтавська полетехніка імені Юрія Кондратюка" (Україна)
E-mail: k42@pntu.edu.ua Scopus ID: 6506168623

Зурло Ф.

– д.т.н., професор, доцент кафедри дизайну, Міланська політехніка (Італія)
E-mail: francesco.zurlo@polimi.it Scopus ID: 23471564400