Визначенння узагальнених сил вибраційного столу

Ключові слова: 2222, vibrating table

Анотація

В статті проводиться визначення узагальнених сил технологічного комплекту обладнання для виробництва бетонних виробів (вібростолу), у якого віброзбуджувач закріплюється на важелі вертикально по центру під віброплитою.
Дане обладнання використовується для виготовлення малогабаритних бетонних виробів. При виконанні досліджень були використанні методи математичної фізики та фізико-математичне моделювання методами прикладної механіки. Для визначення положення і опису вільних рухів матеріальних тіл, з яких складається розглядувана механічна система, була застосована ортогональна вібраційна система відліку з трьох систем координат. Аналізуючи кінематичну схему вібраційного столу, визначено, що положення в просторі усіх матеріальних тіл механічної системи, яка моделює зазначений вібростіл, можна однозначно задати такими незалежними параметрами: декартовими координатами, вібраційними кутами та кутом  повороту дебалансу. Таким чином, розглядувана механічна система має сім ступенів вільності з сімома узагальненими координатами. Оскільки кожній узагальненій координаті відповідає узагальнена сила, то їх число дорівнює числу узагальнених координат системи, через що розглядувана механічна система має сім узагальнених сил. Беручи до уваги, що на дану механічну систему діють зовнішні сили у вигляді сили тяжіння, сили пружності чотирьох віброопор та механічного крутного моменту приводного двигуна, були визначені сім узагальнених сил,діючих на дану механічну систему. Отримані  залежності для узагальнених сил будуть використані для складання в подальшому математичної моделі вищезгаданого обладнання за допомогою рівнянь Лагранжа другого роду

Посилання

1. Nazarenko I.I. (2007). Vibration machines and processes of the construction industry. – Kyiv, KNUBA
2. Dudar I.N. (2006).Theoretical foundations of the technology of products from pressed concrete. Vinnytsia: UNIVERSUM-Vunnytsia
3. Gusev B.V., Zazimko V.G. (1991). Concrete Vibration Technology. Kyiv: Budivelnyk
4. Ruchinsky M.M., Svidersky A.G., Dyachenko O.S. (2019). Review and analysis of existing modes of compaction of concrete mixtures. MNTK "Progressive technique, technology and engineering education"
5. Nazarenko I.I., Ruchinsky M.M. (2002). Physical foundations of the mechanics of building materials. Lviv: Afisha
6. Korobko B.O., Korotych Y.Y., Vasilyev E.A. (2021). Pat. Ukraine 146691. Vibrating table with lever fastening of the vibrating exciter. Kyiv: State Patent Office of Ukraine
7. Zagreba V.P., Dudar I.N., Kovalenko A.O. (2012). Technology of Separate Vibro-Pulse Molding of Stone-Concrete Products. Vinnytsia: VNTU
8. Dvorkin L.Y. Dvorkin O.L., Harnitsky Y.V. (2000). Design of concrete compositions with specified properties. Rivne: RDTU Publ.
9. Nesterenko M.P., Molchanov P.O. (2014). Study of vibrations of plate of oscillation cassette setting as active working organ. Conference reports materials «Problems of energ and nature use 2013». Budapest, 146-151
10. Runova R.F., Bratchun V.I., Gots V.I.et al. (2008). Structural materials of the new generation and technologies of their implementation in construction. Kyiv: UVPK EksOb
11. Nesterenko M.P. (2007). Classification and Evaluation of Consumer Qualities of Modern Vibration Machines for the Formation of Reinforced Concrete Products. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 20, 20-25
12. Zagreba V.P., Dudar I.N., Kovalenko A.O. (2012). Technology of Separate Vibro-Pulse Molding of Stone-Concrete Products. Vinnytsia: VNTU
13. Korobko B., Zhyhylii S., Korotych Yu. (2022). Determination of the vibrating table kinetic energy. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2(59), 17-26
14. Morin D. (2008). Introduction to Classical Mechanics: With Problems and Solutions. Cambridge University Press
15. Pavlovskyі M.A. (2002). Theoretical mechanics: Kyiv: Technika
16. Seely F.В., Ensign N.E. (1941). Analytical mechanics for engineers. Chapman & Hall, Limited, New York, London
Опубліковано
2023-06-19
Як цитувати
Korotych Yuriy Визначенння узагальнених сил вибраційного столу / Yuriy Korotych // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (60). – С. 5-11. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2023.60.3108.
Розділ
«Галузеве машинобудування»