Вплив розміщення в плані вертикальних ґрунтоцементних елементів армування основи на їх спільну роботу зі стрічковим штампом

Ключові слова: вертикальне армування основи, вертикальний ґрунтоцементний елемент, відсоток армування основи, ґрунтоцементна основа, лоткове дослідження, метод скінченних елементів, осідання, слабка основа, стрічковий штамп, чисельне моделювання

Анотація

Наведено характеристики та параметри для моделювання напружено-деформованого стану (НДС) основи, армованої вертикальними ґрунтоцементними елементами (ҐЦЕ), під стрічковим штампом при варіативних параметрах вертикального армування основи. Для моделювання методом скінченних елементів (МСЕ) у просторовій постановці (2D) використано вже добре апробовану модель ґрунту ізотропного ущільнення (Hardening soil model) і спосіб задання ҐЦЕ об’ємними елементами з відповідними характеристиками за моделлю поведінки linear elastic. Створено сітку скінчених елементів, для якої прийнятий рівень щільності fine. Представлено варіанти розміщення ҐЦЕ в плані при варіюванні відсотку армування від 0% до 39,7%. Показано відмінності у графічних результатах на прикладі повздовжніх та поперечних перерізів при відсотку армування 7,1%; 10,8%; 16,4%. Показано графіки залежності тисків на основу при чисельному моделюванні із використанням моделі ізотропного ущільнення ґрунту та об’ємних елементів від відсотку армування при різних варіантах розміщення ҐЦЕ в плані при різних значеннях осідання центру штампу. Виокремлено ефективні зони роботи стрічкових фундаментів (штампів) при розглянутих ґрунтових умовах для кожного із варіантів розміщення ҐЦЕ як у лінійній, так і в нелінійній (пружно-пластичній) стадіях роботи основи. Визначено, що до 7% армування ефективно армування, при якому відстань від центру ҐЦЕ до грані штампу складає 1,5 їх діаметри, в діапазоні 7…40% – варіант армування із співпадінням зовнішніх граней елементу армування та фундаменту (штампу), а при більшому відсотку армування – можливий вихід зони армування за межі розміщення фундаменту (штампу).
Винесення елементів армування в плані за бічну грань штампу (третій їх варіант розміщення) не дає суттєвого ефекту, оскільки більшу частину навантаження сприймає саме центральний ряд ГЦЕ

Посилання

1. DBN V.2.1-10: 2018. (2018). Bases and foundations of buildings and structures. Main principles. Kyiv: Ministry of Regional Development, Construction, and Housing of Ukraine
2. Alipour R., Khazaei J., Pakbaz M., Ghalandarzadeh A. (2016). Settlement control by deep and mass soil mixing in clayey soil. ICE Proc. Geotechnical Eng., 169, 319-330
http://dx.doi.org/10.1680/jgeen.16.00008

3. Bull J.W. Linear and Non-linear Numerical Analysis of Foundations (2014). London: CRC Press
https://doi.org/10.1201/9781482265958

4. Chau K. (2013). Numerical Methods. Proc. of the 18th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Paris
5. Cocco L., Ruiz M.E. (2018). Numerical implementation of hardening soil model. Numerical Methods in Geotechnical Engineering IX: Proc. of the 9th European Conf. on Numerical Methods in Geotechnical Engineering (Porto, June, 2018)
https://doi.org/10.1201/9780429446931

6. Faizi K., A. Rashid A.S., Jahed Armaghani D., Nazir R. (2015). Deformation model of deep soil mixing using finite element method. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), 74, 179-184
http://dx.doi.org/10.11113/jt.v74.3316

7. Vynnykov Yu., Aniskin A. & Razdui R. (2019). Tray research of the strain state of soil bases reinforced by soil-cement elements under the strip stamp. Academic J. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2(53), 90-97
https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1898

8. Vynnykov Yu. & Razdui R. (2021). The results of modeling the strain state of soil base reinforced by soil-cement elements under strip foundations of the building.
Academic J. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2(57), 74-81
https://doi.org/10.26906/znp.2021.57.2588

9. Vynnykov Yu. & Razdui R. (2022). Comparative analysis of calculation models of soil behavior on the example of the tray experiment`s modeling. Academic J. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 1(58), 66-73
10. Zotsenko N, Vynnykov Yu. & Zotsenko V. (2015). Soil-cement piles by boring-mixing technology. Energy, energy saving and rational nature use, 192-253
Опубліковано
2023-06-29
Як цитувати
Yuriy Vynnykov Вплив розміщення в плані вертикальних ґрунтоцементних елементів армування основи на їх спільну роботу зі стрічковим штампом / Vynnykov Yuriy, Roman Razdui // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (60). – С. 47-53. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2023.60.3186.
Розділ
«Будівництво та цивільна інженерія»