ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник

Поточний номер

№ 3(82) (2021): Економіка і регіон
Опубліковано: 2021-09-08

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці

Показати всі номера

Шановні автори та читачі наукових статей!

Онищенко Володимир Олександрович

Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти, ректор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка",

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Від імені редакційної колегії друкованого наукового фахового видання Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" «Економіка і регіон»   – вітаю викладачів та аспірантів ВНЗ, науковців та практиків.

Наш журнал, що регулярно виходить з 2003 року, – високопрофесійне видання національного рівня. Головним призначенням наукового віснику є висвітлення наукових здобутків у сфері національної та регіональної економіки, управління національним господарством, фінансової системи, економіки підприємств, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Журнал «Економіка і регіон» включений до переліку наукових фахових видань, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт; вінрегулярно оприлюднює найвагоміші досягнення провідних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів та фахівців-практиків.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці зі сформованими у НУ імені Юрія Кондратюка відомими науковими школами, докторантурою й аспірантурою. Крім того, редакційна колегія наукового журналу «Економіка і регіон» підтримує регулярні творчі зв’язки з провідними  ВНЗ технічного й економічного профілю України, а також закордонними колегами.

Наголошую, що до складу редакційної колегії журналу входять 17 докторів економічних наук і професорів відповідного профілю, серед яких 10 осіб працюють в університеті, 2 особи – представники ВНЗ України та 5 − закордонні фахівці (Грузія, Литва,  Польща, Словаччина, Хорватія). Незалежними експертами здійснюється зовнішнє й внутрішнє рецензування наукових робіт. Це забезпечує нашому журналу високу якість та міжнародний розголос актуальних питань економічних наук та практики.

Ми добре розуміємо, що отримати визнання на міжнародному рівні можна лише маючи достатньо високий індекс цитування робіт. Саме тому проводиться робота щодо включення наукового журналу «Економіка і регіон» до міжнародних наукометричних баз даних та забезпечення представленості інформації про нього у провідних бібліотеках світу. Лише останніми роками в журналі публікувались провідні фахівці з Німеччини, Грузії, Білорусі, Азербайджану, Марокко, України та інших країн.

Запрошуємо до співробітництва всіх зацікавлених осіб: авторів – до надання актуальних статей, що відбивають відомості про вагомі внески їх досліджень у розвиток економіки; дослідників та практиків – до отримання відомостей про сучасні надбання наукової думки; студентів та аспірантів – до отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку. Сподіваємось на плідну довготривалу взаємодію в цьому з авторами та читачами.

 

З повагою

головний редактор

наукового фахового журналу «Економіка і регіон» 

 

В.О. Онищенко