Поточний номер

№ 1 (2016): НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ

ББК 33.361-5-02я7

Б61

Нафтогазова інженерія. Число 1: науково-технічний збірник – Київ: Видавництво БВЛ, 2016. – 237 с.

Статті науково-технічного збірника праць «Нафтогазова інженерія» (число1) підготовлені на основі доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Нафтогазова інженерія», присвяченої 20-річчю кафедри «Обладнання нафтових і газових промислів» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, 6-7 червня 2016 р.).

Редакційна колегія: Павленко А.М. д.т.н., професор; Білецький В.С. д.т.н., професор, дійсний член Гірничої академії України та Академії економічних наук України; Пьотр Салуга доктор габілітований «Краківська гірничо-металургійна академія», Польща; Гайко Г.І. д.т.н., професор, ДНЗ «Київська Політехніка»; Яремійчук Р.С. д.т.н., професор, м. Львів; Бойко В.С. д.т.н., професор ІФНТУ нафти та газу; Бондаренко В.І. д.т.н., професор, Національний гірничий університет, дійсний член  Академії інженерних наук України; Бучинський М.Я. к.т.н., доцент ПолтНТУ; Вдовіченко А.І. ВГО «Спілка буровиків України»; Вітрик В.Г. к.т.н., ТОВ «НТП «Бурова техніка», дійсний член УНГА; Закревський О.В., Карпатський експертно-технічний центр Державної служби України з питань праці; Орловський В.М. к.т.н., доцент ПолтНТУ; Матвієнко А.М. к.т.н., доцент ПолтНТУ; Політучий О.І. к.т.н., доцент ПолтНТУ; Лазаренко О.Г. к.т.н., доцент ПолтНТУ; Савик В.М. к.т.н., доцент ПолтНТУ.

 

 

ISBN 978-617-7332-03-8

© Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Опубліковано: 2017-06-14

Весь випуск

Статті

Показати всі номера