РОЗРОБКА ТАМПОНАЖНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗНИЖЕНОЇ ГУСТИНИ

  • Віталій Миколайович Орловський Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Аліна Миколаївна Похилко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотація

Розглянуто питання розроблення полегшених і легких тампонажних матеріалів, описані механізми задіяні при їх розробленні. Розроблено рецептури нових полегшених і легких тампонажних сумішей для застосування в різноманітних гірничо–геологічних умовах глибоких нафтових і газових свердловин.

Дані про авторів

Віталій Миколайович Орловський, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
доцент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів
Аліна Миколаївна Похилко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
асистент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів

Посилання

1. Горський В. Ф. Тампонажні матеріали і розчини / В.Ф. Горський. – Чернівці – 2006 – 524 с.

2. Данюшевский В.С. Справочное руководство по тампонажным материалам / В.С.Данюшевский, Р.М.Алиев, И.Ф.Толстых. – М.: Недра, 1987. – 373 с.

3. Булатов А. И. Тампонажные материалы / А. И.Булатов, В. С.Данюшевский. – М.: Недра, 1987. – С. 164 – 167.

4. Новохатский Д. Ф. Специальные тампонажные цементы/ Д.Ф.Новохатский // РНТС „Бурение” – 1972. – № 6 – С. 26 – 28.

5. Новохатский Д. Ф. Пути улучшения качества и перспективы производства тампонажных материалов для крепления нефтяных и газовых скважин/ Д.Ф.Новохатский, В.А. Волошин // РНТС „Бурение” – 1978. – № 11 – С. 19 – 22.

6. ТУ У729755.01-94. портландцемент тампонажний полегшений для нормальних і помірних температур.

7. Оптимизация процессов цементирования скважин / С.Г. Михайленко, А.С. Серяков, В.Н. Орловский [и др.] // Техника и технология геологоразведочных работ, организация производства. – М.: ВИЭМС. – 1988. – 26 с.

8. Тампонажные растворы для глубоких скважин / З.А. Балицкая, И.Г. Верещака, В.В. Сачков [и др.]. – Москва: Недра, 1976. – 120 с.

9. Магнезиальные тампонажне вяжущие для глибоких скважин / А.З. керцман, Н.Н. Круглицкий, А.С. Серяков[и др.] // Техника и технология геологоразведочных работ, организация производства. – М.: ВИЭМС. – 1984. – 46 с.

10. Нові полегшені і легкі тампонажні матеріали: науковий вісник / В.М. Орловський, С.Г. Михайленко, О.В. Лужаниця // Івано-Франк. нац. тех. унів. нафти і газу. – 2010. – №3. – С. 10 – 14.

11. Орловський В.М. Тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні монографія / В.М. Орловський. – Полтава, 2015. – 129 с.

12. Пат. 35476 А Україна, МКВ Е 21 В 33/138. Облегшений тампонажний матеріал / Михайленко С.Г., Орловський В.М., Лужаниця О.В. (Україна); № 99105679; Заявлено 18.10.99; Опубл. 15.03.01, Бюл. № 2.

13. Пат. 68839 А Україна, МКВ Е 21 В 33/138. Легкий тампонажний розчин / Лужаниця О.В., Михайленко С.Г., Мартинова Л.Б., Орловський В.М., Бандур Р.В., Аніськовцев О.В., Баранецький М.В. (Україна); № 20031110085; Заявлено 10.11.03; Опубл. 16.08.04, Бюл. № 8.

14. Пат. 28441 Україна, МПК Е 21 В 33/138. Полегшений тампонажний матеріал / Лужаниця О.В., Михайленко С.Г., Орловський В.М., Мартинова Л.Б. (Україна); № u 2007 08569; Заявлено 26.07.07; Опубл. 10.12.07, Бюл. № 20.

15. Пат. 13254 Україна, МПК С 09 К 8/50.Тампонажна суміш / Лужаниця О.В., Михайленко С.Г., Орловський В.М., Мартинов Д.В (Україна); – № u 2005 09726; Заявлено 17.10.05; Опубл. 15.03.06, Бюл. № 3.
Опубліковано
2017-06-14