ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНСТРУКЦІЇ ВІБРОСИТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ

  • Петро Олександрович Молчанов Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Василь Миколайович Савик Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Інна Пієнко Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотація

Наведено принцип роботи вібросит, їх класифікація та описано основні напрямки і тенденції сучасного розвитку вібросит як одного з найбільш важливих технічних засобів очищення бурових розчинів. Описано особливості розміщення вузлового обладнання, розглянуто види коливань вібраційного сита.

Дані про авторів

Петро Олександрович Молчанов, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
доцент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів
Василь Миколайович Савик, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
доцент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів
Інна Пієнко, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
студентка

Посилання

1. Мищенко В.И., Кортунов А.В. Приготовление, очистка и дегазация буровых растворов. Краснодар: Арт Пресс, 2008. 336 с.

2. Drilling Fluids Processing Handbook. Burlington, MA: ElsevierInc., 2005. 666 p.

3. Recommended Practiceon Drilling Fluids Processing Systems Evaluation. API RP13C, 4rd Edition, 2004.

4. Анахин В.Д., Плисс Д.А., Монахов В.Н. Вибрационныесепараторы. - М.: Недра, 1991.-157 с.

5. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения нефтяных и газовыхскважин. М.: ООО «Недра - Бизнесцентр», 2001. – 676 с.
Опубліковано
2017-06-14