АНАЛІЗ ВИПРОБУВАНЬ КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДІВ ВИПРОБУВАЧАМИ ПЛАСТІВ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКІЙ ЗАПАДИНІ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ

  • Микола Миколайович Рой Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Анотація

На основі фактичного матеріалу з випробування карбонатних відкладів на території Дніпровсько-Донецькій западині проаналізовані результати випробування карбонатних відкладів у процесі буріння свердловин. Визначені недоліки технологічного і технічного аспекту та вказаний напрямок підвищення якості і достовірності результатів застосування випробувачів пластів для оцінки карбонатів в процесі буріння свердловин.

Дані про автора

Микола Миколайович Рой, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
доцент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів

Посилання

1. Вадецкий Ю.В. Особенности вскрытия, испытания и опробования трещинных коллекторов нефти./ Ю.В.Вадецкий, А.А.Жучков, Г.М.Макаров, Б.Н.Окунь.// М.: Недра.- 1973.- 136с.

2. Овнатанов Г.Т.. Вскрытие и обработка пласта. М.: Недра.- 1964.- 362 с.

3. Вадецкий Ю.В. Испытание трещинных коллекторов в процессе бурения./ Ю.В.Вадецкий, К.М.Обморышев, Б.Н.Окунь // М.: Недра.- 1976.- 157 с.

4. Пат. 30681. Україна. МПК Е 21В 33/12. Випробувач пластів багатоциклової дії.(Україна) Клименко Ю.О., Токарєв В.П., Ластовка В.Г., Рой М.М., Ластовка Ю.В. № u 200708499 Заявл. 24.07.07; Опубл. 26.11.07 //Промислова власність . -2008. - Бюл. № 5 – С. 7.
Опубліковано
2017-06-14