КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ УЩІЛЬНЕННЯ СВЕРДЛОВИННИХ ПАКЕРІВ

  • Максим Анатолійович Дорохов Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Іван Васильович Костриба Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотація

Розглянуто проблематику процесу випробування устьового та противикидного обладнання під час спорудження та підземного ремонту свердловин. Показана актуальність використання свердловинних пакерів для проведення зазначеного процесу. Описані існуючі конструкції пакерів для проведення випробування та їх недоліки. Зазначено переваги свердловинних пакерів на базі самоущільнюючих манжет. Виділено важливість вузла ущільнення пакера в розрізі герметизаційної здатності устьового випробувального пакера та якості проведення процесу випробування вцілому. Обгрунтовано необхідність проведення досліджень гумових самоущільнюючих манжет. Виконано комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану самоущільнюючої манжети з врахуванням експлуатаційних факторів.

Дані про авторів

Максим Анатолійович Дорохов, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Асистент, кафедра обладнання нафтових і газових промислів
Іван Васильович Костриба, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
к.т.н., професор

Посилання

1. Костриба, І.В. Аналіз сучасного стану проектування свердловинних пакерів в Україні [Текст] / І.В. Костриба, М.А. Дорохов, А.М. Шульга// Питання розвитку газової промисловості України. – 2012. – Випуск XL – С. 156–156.

2. Фик І.М. Облаштування газових та нафтових свердловин при експлуатації. Частина перша. Колонні обв’язки [Текст] / І.М. Фик, Д.В. Римчук. – Харків.: ТО Ексклюзив, 2014. – 299 с.

3. Костриба, І.В. Розроблення та дослідження пакерів для випробування противикидного обладнання [Текст] / І.В. Костриба, М.А. Дорохов // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика 2013», 7-11 жовтня 2013 р. : Тези доповідей. – Івано-Франківськ. – 2013. – С. 54-56.

4. Яковлев, А. С. Исследование работы манжетных уплотнителей пакеров в режиме саомуплотнения [Текст] / А.С. Яковлев, С.С. Яковлев // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2006. – № 9 С.44 – 46.

5. Литвинов, А.В. Повышение работоспособности уплотнительного элемента пакера [Текст] // Литвинов А.В. // Нефтепромысловое дело. – 2007. – № 3. – С. 41-45.

6. Ледяшов, О.А. Пакеры для опрессовки устья скважин типа ПОУ [Текст] / О.А. Ледяшов, В.Г. Никитченко, Е.Н. Штахов // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2008. – № 1 С.25 – 27.

7. Римчук, Д.В. Нові технічні засоби ДП «ЛІКВО» для забезпечення фонтанної та газової безпеки під час буріння та капітального ремонту свердловин [Текст] // Нафтогазова галузь України. – 2015. – № 6 С.37 – 40.

8. Дорохов, М.А. Дослідження механічних властивостей гумових ущільнень свердловинних пакерів [Текст] / М.А. Дорохов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2014. – 2(37) – С. 27–31.

9. Дорохов, М.А. Чисельний метод у дослідженні вузлів ущільнень випробувальних свердловинних пакерів [Текст] / М.А. Дорохов // Матеріали 68-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 19 – 22 квітня 2016 р. : Тези доповідей. – Полтава. – 2016. – С. 54-57.
Опубліковано
2017-06-14