ПЕРШІ ПРОМИСЛОВІ ЦЕНТРИ НАФТОВИДОБУТКУ В СХІДНИХ КАРПАТАХ

  • Володимир Білецький Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Генадій Гайко Національний технічний університет України
  • Пьотр Салуга Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця

Анотація

Описано історичний процес заснування і розвитку перших промислових центрів видобутку нафти в Східних Карпатах. Показано, що видобування нафти в Європі розпочинається лише в пізньому середньовіччі (XV-XVII ст..) на базі родовищ Східних і Південних Карпат. Першим кроком, який сформував масштабні потреби нафти був винахід гасу й гасової світильної лампи для освітлення помешкань і вулиць, що помітно змінило на краще побут людей. Уперше технологія дистиляції та хімічного очищення сирої нафти була розроблена 1853 р. у Львові хіміками-фармацевтами Йоганном Зегом та Ігнатієм Лукасевичем. Численні нафтові родовища на території сучасної України, Польщі та Румунії в центрі Європи мали найкоротший шлях до європейських споживачів, формували нові потреби застосування нафтопродуктів і були своєрідним полігоном для впровадження нових технологічних ідей і наукових розробок.

Дані про авторів

Володимир Білецький, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Завідувач кафедри обладнання нафтових і газових промислів
Генадій Гайко, Національний технічний університет України
д.т.н., проф.
Пьотр Салуга, Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця
PhD

Посилання

1. Артемчик І.О., Барановський М.І., Білик С.Ф., Бражина Г.Й. Нафта і газ України. – К: Наукова думка, 1997. – 378 с.

2. Микулич О. Нафтовий промисел Східної Галичини до середини ХІХ ст. – Дрогобич, 2004. – 32 с.

3. Beben A. Gornicza lampa sie pali. – Krakow: Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne, 2008.

4. Гайко Г., Білецький В., Мікось Т., Хмура Я. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, Редакція гірничої енциклопедії, 2009. – 296 с.

5. Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2009. – 372 с.

6. Фурсенко А.А. Нефтяные войны (конец XIX – начало XX в.). – Л.: Наука, 1985. – 208 с.

7. Гайко Г.І., Білецький В.С. Історія гірництва: Підручник. – Київ–Алчевськ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Видавництво «ЛАДО» Донбаського державного технічного університету, 2013. – 542 с.

8. Васьків О.В., Михалевич Л.В. З історії нафтового Борислава. – Борислав, 2002. – 31с.

9. Konstanty Tołwiński, Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce. Tom 2. Borysław, 1934-1937.
Опубліковано
2017-06-14