ВІД ПРОЕКТУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Роман Семенович Яремійчук Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотація

В матеріалі підіймаються важливі проблеми модернізації існуючого і створення нового бурового обладнання свердловин. Автор загострює увагу на недоліках існуючої техніки та технологій буріння та пропонує ряд інноваційних технічних рішень в галузі буріння свердловин.

Дані про автора

Роман Семенович Яремійчук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
д.т.н., професор

Посилання

1. Коцкулич Я.С. Перспективи розвитку буріння нафтових і газових свердловин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2001. - № 1(1). - С. 39-42

2. Коцкулич Я.С. Напрямки розвитку техніки і технології буріння нафтових і газових свердловин в Україні // Нафта і газ України. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2000. - Т.2. - С.9-11.

3. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. “Буровые машины и механизмы” Том 1. Москва-Ижевск: Институт компьютерных иследований, 2002.

4. Буровые комплексы. Современные технологии и оборудование. /под. ред Гусмана А. М. , Порожского К. П. Екатеринбург: УГГГА, 2002. 592 с.

5. Erik B. Nelson and Dominique Guillot, published by Schlumberger, 2006.

6. Войтенко В.С., Вітрик В.Г., Яремійчук Р.С. Технологія і техніка буріння. Львів: Центр Європи. 2012. – 708 с.
Опубліковано
2017-06-14