НАРОЩУВАННЯ ВИДОБУКУ ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ ЗА РАХУНОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Анатолій Іванович Вдовиченко Спілка буровиків України
  • Анатолій Миколайович Коваль ДП «Науканафтогаз»
  • Петро Михайлович Чепіль НАК «Нафтогаз України»

Анотація

На підставі результатів досліджень природного процесу відновлювання покладів вуглеводнів та кращих практик відновлення виснажених родовищ і свердловин розроблені рекомендації по нарощуванню видобутку нафти і газу в Україні за рахунок відновлювальних процесів. 

Дані про автора

Анатолій Іванович Вдовиченко, Спілка буровиків України
Голова

Посилання

1. Вдовиченко А.І. Перспективи забезпечення України газом власного видобутку / А.І. Вдовиченко // Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2015», 30 вересня - 3 жовтня 2015 р., м. Дніпропетровськ. - Д: Національний гірничий університет. - 2015. – Т.1. - С. 38 - 42.

2. Вдовиченко А.І. Передові технології інтенсифікації нафтогазовидобутку в Україні // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково практичної конференції]. - Будапешт – Прага – Київ.-2015. – 74 - 79.

3. Sozansky V. I., Chepil P. M., Kenney J. F. On the inexhaustibility of Worldb Wide Oil and Gas Resources // I International Conference "World Gas Resources and Reserves and Advanced Development Technologies", 26–28 November 2007, Abstr. – Moskow, VNIIGAS, 2007. – P. 66–68

4. .Чепіль П.М. Друге життя родовищ нафти і газу в Україні: міф чи реальність? // Мінеральні ресурси України. – 2008. - № 2. – С. 37 - 38.

5. Вивчення можливості регенерації покладів вуглеводнів Східних та Західних нафтогазоносних регіонів України. Звіт про виконання робіт за договором № 4/17 від 22.04.2009 (заключний) / А.М. Коваль, Ю.З. Крупський, В.О. Оксьоненко та інші. Київ: НВП «Геосвіт». - 2009. – С. 286.

6. Коваль А.М., Чепіль П. М. Про відновлення покладів нафти і газу в Україні // БУРІННЯ. – 2009. - №4. – С. 33 - 37.

7. Созанський В.І. Відновлення світових запасів нафти і газу як стратегічна проблема сучасності // Геологічний журнал. – 2013. - №2. - С. 68 – 74.

8. Curliss W. // The Mystery of Eugene Island. Science Frontiers, no 124, Jul.-Aug. 1999. Energy Information Administration Report DOE/EIA-0534 (U.S. Departament of Energy.Washington. DC, 1999).

9. Соколов Б.А., Гусева А.Н. О возможности быстрой современной генерации нефти и газа // Московский Государственный университет. Сер. 4. Геология. – 1993. – № 3. – С. 39-46.

10. Lasaga A. C., Holland H. D. Primordial Oil Slick // Science. – 1971. – Vol. 174, № 40. – Р. 53–55.

11. Лукін О.Ю. Забезпечення України власним природним газом: проблемні аспекти. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України, 2 липня 2014 року // Вісник НАН України. – 2014. - №9. - С.16 – 22.

12. Воловецький В.Б., Щирба О.М., Витязь О.Ю. Розроблення комплексних заходів, спрямованих на підвищення ефективності видобування вуглеводнів при розробці родовищ на виснаження // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. - № 3(52). - С. 154 – 165.

13. Ставичний Є.М., П’ятківський С.А., Плитус М.М., Притула Л.Я. Ковальчук М.Б. Відновлення свердловин – перспективний напрям збільшення обсягів видобутку вуглеводнів у Західному нафтопромисловому районі України // Нафтогазова галузь України. - 2014. - № 6. - С. 3 - 6.

14. Кунцяк Я.В. Усі види бурового сервісу в рамках однієї компанії // БУРІННЯ. – 2009. - №4. – С. 33 - 37.

15. Коцкулич Я.С., Лівінський А.М. Відновлення свердловин шляхом забурювання бокових стовбурів – перспективний напрям збільшення обсягів видобутку вуглеводнів // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сборник научных трудов. – Вып.18. Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины. - 2015. – С. - 46 – 52.
Опубліковано
2017-06-14