Journal Cover Image
Опубліковано: 2021-12-01

Весь випуск

Автомобільний, річковий, морський та авіаційний транспорт

Управління в складних системах

Інформаційні технології

Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка