ТЕОРІЯ СИНЕРГЕТИКИ, ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ІТ ГАЛУЗІ

  • A. Kapiton
  • R. Baranenko
  • D. Tyshсhenko
  • T. Franchuk
Ключові слова: інформація, філософія інформації, синергетика, інформаційне поле, моделювання

Анотація

Стаття аналізує стан і розвиток синергетики. Розглянуто особливості синергетики. Авторами виконано грунтовний аналіз її складових. Розглянуто питання еволюції і самоорганізації, що відображені в синергетиці. Показані та проаналізовані процеси життєдіяльності інформаційного поля, які безпосередньо пов'язані з синергетикою. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про можливу побудову синергетичної теорії інформації. Зокрема, розглянуто наступні складові синергетики: теорія динамічного хаосу, теорія детермінованого хаосу, теорія фракталів, теорія катастроф, лінгвістична синергетика і прогностика. Показано, що синергетика створює опорні позиції для розвитку сучасних, нових, перспективних напрямків теоретичної інформатики: наноінформатики, біоінформатики, квантової інформатики, геоінформатики, дефінітной інформатики, SemanticWeb та інших.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Evzikova, O. Google Education Tools URL: http://teachtech.ru/instrumenty-veb-2-0/instrumenty-google-dlya-obrazovaniya.html.
2. Hafiiak, A. (2019). Problems of professional competence of future specialists on information and communication technologies in universities. Series: Education And Pedagogy, 10 (2), 15-18.
3. Голубєв, В., Гавловський, В., Цимбалюк, В. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп'ютерних технологій. Запоріжжя: Просвіта, 2021. 252с.
4. Синергетичний підхід до інформаційного забезпечення системи державного управління URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2010/34.pdf
5. Лузік, Е.В. Системно-синергетичний підхід до проектування самостійнопізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах. Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку: колективна монографія Х.: Вид – во НУА, 2009. – С. 76-90.
6. Ognevyuk, V., Sysoieva, S. 2015. Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal (6), pp. 98-103.
Опубліковано
2021-12-01
Як цитувати
Kapiton A. Теорія синергетики, як методологічне підґрунтя розвитку нелінійних процесів іт галузі / A. Kapiton, R. Baranenko, TyshсhenkoD., T. Franchuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 4 (66). – С. 20-22. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.4.020.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>