Облікова політика як інструмент формування бухгалтерської інформаційної моделі суб’єкта господарювання

Ключові слова: облікова політика, наказ про облікову політику, підприємство, фінансовий облік, управлінський облік, амортизація, звітність, фінансові результати

Анотація

На сьогоднішній день, з урахуванням масштабів і видів діяльності, змін в законодавстві та розвитку інформаційних технологій, підприємства мають різні вимоги щодо ведення обліку та формування фінансової звітності. У зв'язку з цим, розробка ефективної облікової політики є ключовою для забезпечення успішної діяльності підприємства. У науковому тлумаченні облікової політики невирішеними є питання особливостей складання облікової політики для різних організаційно-правових форм та розмірів суб’єкта господарювання, призначення облікової політики для цілей управлінського обліку, чіткий перелік та конкретизація етапів формування документу, наявність єдиної системи моделювання облікової політики, яка б могла бути використана виконавцями робіт з формування такого документу а також залучення систем інформаційних технологій для покращення процесу прийняття рішень на різних рівнях управління в організації, що і визначає актуальність дослідження. Дослідження розроблено для удосконалення теоретико-методичного та організаційного забезпечення процесу створення облікової політики підприємств та її правового супроводу. Сукупність завдань, спрямованих на досягнення визначеної мети полягають у: -дослідженні і розкритті визначення облікової політики та її правове забезпечення; - переліку можливих факторів впливу на процес створення Наказу про облікову політику; - дослідженні інформаційного забезпечення облікової політики за існуючими видами обліку; - розкритті облікової політики як фактору впливу на формування фінансових результатів будь-якого бізнесу; - визначенні впливу облікової політики на фінансові показники діяльності суб’єкта господарювання; - пропонуванні рекомендацій щодо удосконалення облікової політики для покращення управління підприємством. Дане дослідження ґрунтується на діалектному методі, який забезпечує розкриття сутності облікової політики, її завдання та функції. Залежно від характеру досліджуваного завдання у роботі використовувалися загальнонаукові прийоми та методи, такі як комплексний метод який використовувався для збору, аналізу та оформлення інформації щодо дослідження літературних та законодавчих джерел; синтез, що дозволяє об'єднувати та узагальнювати визначення облікової політики, яка розкриває основний зміст; табличний метод, застосований для створення таблиць, які містять числові дані, текстові описи або комбінацію обох; метод моделювання, що використовувався з метою вдосконалення управлінського процесу, за допомогою використання управлінсько-інформаційної системи MIS; метод порівняння, який дозволяє обґрунтувати доцільність використання конкретного методу вибуття запасів. Наукова новизна одержаних результатів представляє вдосконалення теоретичних, методичних та організаційних засад облікової політики суб’єкта господарювання та доцільні рекомендації щодо її формування і використання. Одержані результати дослідження полягають у впровадженні на практиці пропозицій з удосконаленням методики формування облікової політики, її організацію та правого супроводу.

Дані про автора

Alla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Посилання

1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Commercial Code of Ukraine] dated 16.01.2003 No. 436-IV. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (accessed November 3, 2023).
2. Podatkovij kodeks Ukrayini [Tax Code of Ukraine] dated 02.12.2010 No. 2755-VI. Avaulable at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg (accessed November 3, 2023).
3. Pro buhgalterskij oblik ta finansovu zvitnist v Ukrayini [On accounting and financial reporting in Ukraine]: Zakon Ukrayini vid 16.07.1999 No. 996-XIV. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (accessed November 3, 2023).
4. Pro vnesennya zmin do Podatkovogo kodeksu Ukrayini ta inshih zakonodavchih aktiv Ukrayini shodo diyi norm na period diyi voyennogo stanu [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Legislative Acts of Ukraine Regarding the Validity of Norms for the Period of Martial Law]: Zakon Ukrayini vid 15.03.2022 No. 2120-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20 (accessed November 3, 2023).
5. Pro rezhim inozemnogo investuvannya [On the foreign investment regime] : Zakon Ukrayini vid March 19, 1996, No. 93/96-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed November 3, 2023).
6. Pro shvalennya Strategiyi zastosuvannya MSFZ v Ukrayini [On approval of the Strategy for the Application of IFRS in Ukraine]: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayini vid October 24, 2007, No. 911-p. Available at: http://www.minfin.gov.ua/ (accessed November 3, 2023).
7. Pro zatverdzhennya Metodichnih rekomendacij shodo oblikovoyi politiki pidpriyemstva ta vnesennya zmin do deyakih nakaziv Ministerstva finansiv Ukrayini [On Approval of Methodological Recommendations on Accounting Policy of an Enterprise and Amendments to Certain Orders of the Ministry of Finance of Ukraine]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayini vid June 27, 2013, No. v0635201-13. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text (accessed November 3, 2023).
8. National Accounting Regulations (Standards) (NR(S)AU) 1 "Zagalni vimogi do finansovoyi zvitnosti" [National Accounting Regulation (Standard) 1 "General Requirements for Financial Reporting"]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayini vid 28.02.2013 No. 336/22868. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0336-13 (accessed November 3, 2023).
9. National Accounting Regulations (Standards) (NR(S)AU) 6 "Vipravlennya pomilok i zmini u finansovih zvitah" [National Accounting Standard 6 "Corrections of Errors and Amendments to Financial Statements"]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayini vid May 28, 1999, No. z0392-99. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#Text (accessed November 3, 2023).
10. National Accounting Regulations (Standards) (NR(S)AU) 7 "Osnovni zasobi" [National Accounting Regulation (Standard) 7 "Property, Plant and Equipment"]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayini vid April 27, 2000, No. z0288-00. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (accessed November 3, 2023).
11. National Accounting Regulations (Standards) (NR(S)AU) 9 "Zapasi" [National Accounting Regulation (Standard) 9 "Inventories"]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayini vid October 20, 1999, No. z0751-99. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (accessed November 3, 2023).
12. National Accounting Regulations (Standards) (NR(S)AU) 14 "Orenda" ]Accounting Standard 14 "Leases"]: nakaz Ministerstva finansiv Ukrayini vid 28.07.2000 No. 181. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00 (accessed November 3, 2023).
13, Alyoshkina N., Voronaya N., Chernysheva N. (2023) Zmini oblikovoyi politiki ta oblikovoyi ocinki [Changes in accounting policies and estimates]. Podatki ta buhgalterskij oblik, no. 102. Available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/december/issue-2/article41437.html (accessed October 23, 2023).
14. Voronina V. L., Zyukova M. M. (2018) Formuvannya oblikovoyi politiki pidpriyemstva dlya potreb upravlinnya [Formation of an enterprise's accounting policy for management needs]. Prichornomorski ekonomichni studiyi, no. 29, pp. 99–102.
15. Zinchenko O. V., Didik Ya. V. (March 29-30, 2018) Oblikova politika yak skladova sistemi upravlinnya pidpriyemstvom [Accounting policy as a component of the enterprise management system]. Suchasni problemi obliku, analizu, auditu j opodatkuvannya sub’yektiv gospodarskoyi diyalnosti: teoretichni, praktichni ta osvityanski aspekti: praci II vseukr. nauk.-prakt. konf. Dnipro. Pp. 78–84.
16. Koval L. V. (2018) Oblikova polityka shchodo zapasiv [Accounting policy in regard of reserves]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky ta praktyky, no. 27, pp. 101–110.
17. Kubik V., Obniavko O. (2019) Etichna skladova oblikovoyi politiki pidpriyemstv [Ethical component of the accounting policy of enterprises]. Naukovij visnik Odeskogo nacionalnogo ekonomichnogo universitetu, no. 6 (269), pp. 84–106.
18. Pilipchuk I. V., Ribka L. P., Korsun I. B. (2020) Sutnist ta znachennya oblikovoyi politiki pidpriyemstva [The essence and significance of an enterprise's accounting policy]. Visnik SNT NNI biznesu i menedzhmentu HNTUSG, no. 1, pp. 112–114.
19.Romaniv E. M., Kravychshyn I. M. (2018) Osoblivosti organizaciyi i metodika rozrobki oblikovoyi politiki na suchasnomu etapi funkcionuvannya pidpriyemstv v Ukrayini [Peculiarities of organisation and methodology of accounting policy development at the current stage of enterprises' functioning in Ukraine]. Elektronne naukove fahove vidannya «Modern Economics», no. 10, pp. 115–121. Available at: https://modecon.mnau.edu.ua (accessed October 23, 2023).
20. Sarapina O. A., Gerasimenko V. I. (December 5, 2020) Oblikova politika yak mehanizm upravlinnya vitratami virobnictva [Accounting policy as a mechanism for managing production costs]. Suchasni problemi i perspektivi rozvitku obliku, analizu i kontrolyu v umovah globalizaciyi ekonomiki: tezi dopovidej HII mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodih naukovciv, aspirantiv, zdobuvachiv i studentiv. Luck. Pp. 295–297.
21. Sugak T. O. (2018) Osoblivosti informacijno-analitichnogo zabezpechennya finansovoyi skladovoyi sistemi ekonomichnoyi bezpeki pidpriyemstva [Features of Information and Analytical Support of the Financial Component of the Enterprise Economic Security System]. Vcheni zapiski Universitetu «KROK», no. 51. pp. 52–59.
22.Chebanova N. V., Yakovenko S. L. (2018) Oblikova politika - osnovnij element sistemi buhgalterskogo obliku [Облікова політика - ключовий елемент системи бухгалтерського обліку]. Visnik HNAU. Seriya: Ekonomichni nauki, no. 1, pp. 139–148.
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Dmytrenko Alla Облікова політика як інструмент формування бухгалтерської інформаційної моделі суб’єкта господарювання / Alla Dmytrenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 215-222. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3215.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)