Передумови виникнення та особливості ведення екологічного обліку

  • Alla Dmytrenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-3304-8652
  • Liliia Tokaiuk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: екологічний облік, екологічні витрати, екологічна діяльність, екологічна звітність, рахунки, навколишнє середовище

Анотація

Масштаби екологічних проблем, зростання забруднення навколишнього середовища вимагає від керівництва підприємств усувати їх та заохочувати до пошуку екологічних та економічних інструментів управління на принципах сталого розвитку. Одним з основних інструментів, покликаних розв’язати це завдання на рівні господарюючого суб’єкта, є наукове розроблення і постановка екологічного обліку. На сьогодні немає єдиної встановленої системи впровадження й функціонування такого виду обліку, що може призвести до порушень інформування зацікавлених користувачів звітності щодо екологічної діяльності підприємства. Тому екологічний облік потребує детального дослідження, яке дозволить сформувати у світі злагоджену систему ведення цього виду обліку, а в результаті сприятиме поліпшенню екологічної ситуації на планеті. Новизною є визначення перспектив упровадження екологічного обліку в Україні та його значення для діяльності підприємств. Досліджено історичні аспекти формування екологічного обліку, шляхи його створення й функціонування, з’ясовано можливості впровадження екологічного обліку в Україні. Розкрито інформацію про шляхи впровадження екологічного обліку, можливий план рахунків, складові екологічної звітності, досліджено питання обліку екологічних витрат. Виділено заходи України щодо збереження навколишнього  середовища й описано перспективи впровадження екологічного обліку в державі.

Дані про авторів

Alla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, доцент

Liliia Tokaiuk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Студентка

Посилання

1. On environmental protection: Law of Ukraine of June 25, 1991 No. 1264-XII / Verkhovna Rada of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1991. No 40. St. 546. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (date of application 19.04.2021).
2. On ecological audit: Law of Ukraine of June 24, 2004 No. 1862-IV / The Verkhovna Rada of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2004. No 45. St. 500. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15#Text (date of application 19.04.2021).
3. Bukalo N. (2019), Environmental costs, their economic nature and condition. Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University. No 1. рр. 128–137.
4. Holyk V.R. (2018), Environmental accounting as a component of enterprise management. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. No 2. pp. 218–222.
5. Hrytsenko O.I. (2016), Environmental accounting: determining the prospects and basic principles of implementation. Economy and society. No 2. рр. 678–683.
6. Kolisnyk O.P., Hordiienko T.V. (2020), Accounting for environmental costs in the enterprise management system in terms of sustainable development. Electronic scientific professional publication on economic sciences "Modern Economics". No 19. рр. 69–75.
7. Lepetan I.M. (2018), Prerequisites for the emergence and maintenance of environmental accounting. Ahrosvit. No 12. рр. 48–55.
8. Savchenko O.F., Datsii O.I., Baida A.O., Zyma H.I. (2015), Environmental costs: problems of law, accounting and taxation.Economy and state. No 5. рр. 11–19.
9. Sovyk M.I. (2018), The need to introduce accounting for environmental costs in terms of economic activity according to the concept of sustainable development. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. No 19. рр. 61–64.
10. Chuhrii N.A., Chuhrii H.A. (2018), Ecological accounting: preconditions and prospects of implementation at the enterprises of Ukraine. Environmental management. No 3. pp. 50–56.
11. Shmyhel O.E. (2018), Environmental accounting as a tool for managing the environmental activities of the enterprise. Innovative economy. No 5–6. рр. 117–125.
12. Shtyk Yu.V., Shchurenko M.V., Panasenko A.O. (2018), Environmental accounting: objects, methods and reporting. Social economy. No 56. рр. 233–239.
13. Climate Change Performance Index. Available at: https://newclimate.org/wp-content/uploads/2019/12/CCPI-2020-Results_Web_Version.pdf (date of application 19.04.2021).
14. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ns/vonsved/arch_vonsv_u.htm (date of application 19.04.2021).
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Dmytrenko Alla Передумови виникнення та особливості ведення екологічного обліку / Alla Dmytrenko, Liliia Tokaiuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (2(81). – С. 93-101. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2292.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)