Особливості надходження та документального оформлення основних засобів на сільськогосподарському підприємстві

  • Alla Dmytrenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-3304-8652
  • Taisiia Matiash Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: підприємство, основні засоби, нормативно-правове забезпечення, документування, облік

Анотація

У статті зазначено особливості організації обліку основних засобів на підприємствах з урахуванням сучасних умов господарювання. Наведено визначення групи «основні засоби». Розглянуто головні нормативні акти, якими регулюється облік основних засобів, бухгалтерська класифікація основних засобів та рахунки для їх обліку. Основною метою комерційного підприємства збільшення доходів та отримання прибутку. У цьому процесі беруть участь основні засоби, оскільки вони продукують матеріальні блага. У статті представлено поняття «основні засоби» відповідно до нормативно-правової бази. Досліджено аналітичний облік основних засобів, який здійсняється за кожним об’єктом на спеціальних картках обліку руху основних засобів. Неведено перелік форм первинної документації, які використовує сільськогосподарське підприємство. Проаналізовано шляхи надходження на підприємство. На підприємстві досліджені операції, обліковуються: операції з надходження основних засобів; здійснення витрат, у зв’язку з придбанням; витрати з модернізації та ремонту; переоцінка основних засобів; вибуття активів. Досліджено, які форми документації використовують для відображення операцій з ними. Зроблено висновок, що раціональна організація обліку основних засобів у секторі сільського господарства, а саме на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Відродження», забезпечить максимально ефективне їх використання. Це приведе до збільшення виробітку сільськогосподарської продукції, що збільшить кількість продовольчих товарів, які покриють потреби населення.

Дані про авторів

Alla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Taisiia Matiash, Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Студентка

Посилання

1. The Tax Code of Ukraine in the edition of 1.01.2021 (with amendments and additions). Available at: http://www/rada.gov.ua (accessed: 25.11.2021).
2. International Accounting Standard 16 "Fixed Assets." (with changes and additions). Available at: http://www/rada.gov.ua (accessed: 25.11.2021).
3. National regulation (standard) of accounting 7 "Fixed assets" (with changes and additions). Available at: http://www/rada.gov.ua (accessed: 25.11.2021).
4. Gamova O.V., Kozachok I.A. (2018). Formation of the accounting system and audit of the condition and movement of fixed assets at the enterprise. Effective economy. № 1. PP. 31–37.
5. Hryshko N.V., Lubenchenko O.V., Kudenko M.S. (2014). Oblik and audit. Ministry of Education and Science of Ukraine DonDTU. Alchevsk: DonDTU, 414 p.
6.Gordienko N.I., Harlamova O.V., Carpenc M.Yu. (2015). Audit, metodic and organization: an important assassin in 2 rituals. Chastina 1. Kharkiv: KhNAMG, 163 с.
7. Dovzhyk O.O., Haponyuk I.A. (2018). Features of accounting of fixed assets in modern conditions of management. Accounting, analysis and audit. № 25. PP. 83–87.
8. Ivanova N.A., Rolinsky O.V. (2018). Organization and methodology of audit. Kyiv: Center for Educational Literature, 216 p.
9. Kulakovskaya L.P., Oven Yu.V. (2014). Organization and methodology of audit: educational library for universities. Kyiv: Caravela. 567 р.
10. Leonova Yu.O. (2020). Features of accounting of fixed assets in the conditions of the Tax Code of Ukraine. Accounting, analysis and audit. № 21. PP. 23–28.
11. Malakhov V., Onishchenko I. Improvement of the organization of accounting and audit of fixed assets at the enterprise. Available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17906/1/Малахов%20B.pdf (accessed 25.11.2021).
12. Samburska N.I. (2015). Accounting and analytical support of management of basic means: theory and practice (for example water and sewerage enterprises): monograph. Poltava: RVV PUET. PP. 289–293.
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Dmytrenko Alla Особливості надходження та документального оформлення основних засобів на сільськогосподарському підприємстві / Alla Dmytrenko, Taisiia Matiash // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 100-105. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2533.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)