Фінансовий контролінг як система ефективного управління спільною діяльністю підприємств

  • Alla Dmytrenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • A. Kovtunov Заклад освіти «Білоруський державний аграрний технічний університет»
Ключові слова: контролінг, фінансовий контролінг, планування, контроль, управління, спільне підприємство, спільна діяльність

Анотація

Узагальнено та проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності понять «контролінг» і «фінансовий контролінг». У результаті виявлено, що науковці розглядають фінансовий контролінг як підсистему контролінгу підприємства або як систему управління підприємством у цілому. Запропоновано власне визначення фінансового контролінгу спільної діяльності. Обґрунтовано, що фінансовий контролінг є системою ефективного управління фінансово-господарською діяльністю спільного підприємства, що містить планування, облік, контроль, аналіз, інформаційне забезпечення менеджменту для досягнення стратегічних і оперативних цілей спільного підприємства. Підкреслено стратегічну спрямованість фінансового контролінгу. Визначено, що складовими елементами фінансового контролінгу як системи управління підприємством є мета, завдання, функції, принципи, методи, інструменти, інформаційне забезпечення, система документообігу, служба контролінгу. Фінансовий контролінг є ефективною технологією управління спільною діяльністю підприємства, орієнтованою на майбутнє інтегрованою системою елементів інформаційного забезпечення, обліку, аналізу, контролю та планування. Фінансовий контролінг забезпечує досягнення стратегічних і оперативних цілей підприємства на основі координації планів та діяльності всіх підрозділів.

Дані про авторів

Alla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

A. Kovtunov, Заклад освіти «Білоруський державний аграрний технічний університет»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Anankina E. L., Danilochkin S. V., Danilochkina N. G. and others Controlling as a tool of enterprise management. M.: YUNITI-DANA, 2003. 279p.
2. Astashov V. A., Uvarova G. V. Economic adviser to the Manager. M.: of akdi "Economy and life", 2009. 384 p.
3. Borisov A. B. Big economic dictionary. Moscow: Book world. 2003. 895 p.
4. Gradov A. P. Strategy and tactics of crisis management firm. SPb.: Special literature, 1996. 512 p.
5. Grigorash A. I. Controlling as a modern enterprise management system. Actual problems of Economics. 2010. № 11 (113). P. 96 – 107.
6. Grigoryev A. A. Theoretical foundations of controlling/ [Electronic resource]. Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2009_5_2/33.pdf
7. Zahorodnyi A. H., Vozniuk H. L., Smovzhenko T. S. Financial dictionary/ Lviv: T-vo "Knowledge", KOO; Appearance. Lviv. Bank. Dr-Tu NBU, 2002. 566 p.
8. Zadorozhnaya G. P. Controlling as a concept of management of financial-gospodarica the activity of the enterprise. Vestnik. 2010. № 1 (11). P. 46 – 50.
9. Zorina A. A. the Problems of interpretation of the controlling. Statistics Of Ukraine. 2011. No. 1. Pp. 40 – 44.
10. Karminskiy A. M. Controlling in business: methodological and practical principles of design of open controlling in organizations. M.: finances and statistics, 1998. 256 p.
11. Kokovin A. A. the Need for financial controlling as a system of effective management of the enterprise activities railway transport. Journal of transport Economics and industry. 2012. No. 38. P. 196 – 199.
12. LautaYu. A system of controlling an industrial consultation. Tambov: Publishing house Tamb. GOS. Techn. University press, 2005. 96 p
13. Lipych L. H. Controlling in the crisis management system. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2012_722/72.pdf
14. Mayer E. Controlling as a system of thinking and management. M.: finances and statistics, 1993. 76 P.
15. Mann G., Meyer E. Controlling for beginners. M.: finances and statistics, 1992. 208 p.
16. Odnovolyk V. I. Controlling – the modern concept of sustainable development of enterprises. Actual problems of Economics. 2009. № 6 (96). P. 127 – 130.
17. Petrenko S. N. Controlling : proc. manual. K.: Nika-The Center, Elga, 2004. 328 p.
18. Pich G., Sherm E. Clarification of the content of controlling as a function of control and its support. Problems of theory and practice of control. 2001. № 3. P. 102 – 107.
19. Pryimak S.V. Diagnosis of the financial state of the enterprise in the controlling system: author. diss. for the sciences. degree of cand. econom. sciences: special. 08.00.08 – Access Mode: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe
20. Stefaniuk I.B. Concepts, essence and causes of controlling. Finance of Ukraine. 2005. № 2. P. 146 – 153.
21. Tereshchenko O.O. The concept of "controlling" and "management accounting" in theory and practice. Finance of Ukraine. 2006. № 8. P. 137 – 145.
22. Tereshchenko O.O., Stashchuk D.M., Savchuk D.H. Current status and prospects of development of financial controlling (to the results of Ukrainian-Russian round table). Finance of Ukraine. 2011. № 2. P. 117 – 126.
23. Tereshchenko O.O. Financial activity of economic entities: educ. manual. K .: KNEU, 2003. 554 p.
24. Turylo A.M. Controlling – the system of providing effective enterprise management. Finance and management. 2009. № 2. P. 11–14.
25. Khan D. Planning and control: the concept of controlling. M.: Finance and statistics, 1997. 800 p.
26. Horvat P. The concept of controlling: Management accounting. Reporting system. Budgeting. M.: Alpina Business Books, 2008. 269 p.
27. Tsyhlyk I.I. Controlling. The essence and bases of formation and functioning at the enterprises of Ukraine. Finance. 2004. № 4. P. 13 – 16.
Опубліковано
2020-08-02
Як цитувати
Dmytrenko Alla Фінансовий контролінг як система ефективного управління спільною діяльністю підприємств / Alla Dmytrenko, A. Kovtunov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (1(76). – С. 86-91. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1921.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)