Шляхи вдосконалення методики проведення аналізу фінансового стану підприємства

  • Alla Dmytrenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-3304-8652
  • Oksana Furmanchuk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-8909-1575
Ключові слова: підприємство, фінансовий стан підприємства, фінансовий аналіз, фінансові коефіцієнти, інтегральна оцінка

Анотація

Узагальнено основні методичні підходи до визначення фінансового стану підприємства, розглянуто етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства. Визначено основні підходи до оцінювання фінансового стану підприємства та розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики аналізу фінансового стану підприємства, оцінено фінансовий стан підприємства з метою пошуку резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи його стабільної роботи й виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами. Виконано критичне оцінювання самого поняття «фінансовий стан» і його визначення різними спеціалістами. На основі проведеного дослідження вдосконалення методики аналізу фінансового стану підприємства визначено, що сьогодні найнеобхіднішим для поліпшення фінансового стану підприємства є:  удосконалення інформаційного та методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства й розроблення методичного забезпечення процесу його прогнозування; удосконалення структури аналізу стану підприємства залежно від мети та змісту роботи на кожному етапі; удосконалення форм фінансової звітності, що дозволить підвищити її аналітичні можливості, розроблення методики комплексного бального оцінювання фінансового стану підприємства, яке б дозволило проаналізувати стан підприємства за оптимальною сукупністю фінансових показників і коефіцієнтів; удосконалення теоретичних засад формування та реалізації інформаційної системи підприємства.

Дані про авторів

Alla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, доцент

Oksana Furmanchuk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Adamova, I.Z. and Romanchuk, A.L. (2011), “Analysis of the financial condition of the company: problematic aspects and solutions”, available at: http://chteiknteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2011/v2/NV-2011-V2_64.pdf (access date August 06, 2020).
2. Horodnia, T.A. and Kobzieva, S.V. (2010), “Analysis of financial condition and improve control over financial impacts”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, iss. 20.1, pp. 183–187.
3. Mitsenko N.H. (2012), «Metodychni pidhody do otsiniuvannia finansovoho potentsialu pidpryiemstva», Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, No. 22 (7), pp. 213–219.
4. Obushchak, T.A. (2017), “The essence of the financial condition of the company”, Aktualni problemy ekonomiky, No 9, pp. 92–100.
5. Podderohin A.M. (2000), Finansy pidpryjemstv [Finances of enterprises] Kyiv: KNEU, Ukrainе.
6. Blank I.A. (2001), Upravlenie finansovymi resursami. Moscow: Omega-L, OOO « Elga», 768 s., Russia.
7. Savitska G.V. (2002), Analiz khozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya [Analysis of economic activity of the enterprise] Minsk: New edition, Belarus.
8. Kreinina, M.N. (2010), Analiz finansovogo sostoyaniya i investitsionnoi privlekatelnosti aktsionernyh obschestv v promyshlennisti, stroitelstve i torgovle Moscow: Delo I servis, 256 s., Russia.
9. Polyak G.B. (ed.) (2012). Finansovyi Menedzhement: uchebnik dlya vuzov. 2- isd., pererab. i dop. Moscow: Uniti-Dana, 527 s., Russia.
10. Kovalenko, L.O, Remnova, L.M. (2008), Finansovyi Menedzhement: navch. posibn. 3-tiе vyd., pererob. i dop. Kyiv: Znannia, 483 s., Ukrainе.
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Dmytrenko Alla Шляхи вдосконалення методики проведення аналізу фінансового стану підприємства / Alla Dmytrenko, Oksana Furmanchuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 100-105. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2244.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)