Інформаційний простір контролінгової інформації в умовах здійсненні спільної діяльності: аспект економічної безпеки

Ключові слова: захищеність, захист інформації, фінансовий контролінг, спільна діяльність, інформаційна безпека, інформаційне середовище, економічна безпека, національна економіка

Анотація

У статті розглянуто сутність та визначено зміст категорії «інформаційний простір контролінгової інформації». З огляду на дослідження інформаційного простору спільного підприємства як системи, яка представляє собою єдине ціле з сукупністю пов'язаних між собою і взаємодіючих складових частин – інформаційних об'єктів, але меншого масштабу в рамках зовнішнього і внутрішнього середовища розроблено механізм формування інформаційної безпеки з виокремленням потоків інформації за напрямами (вхід у систему, обробка в системі, вихід із системи), що дозволяє схематично зобразити вплив інформації зовнішнього інформаційного простору на діяльність спільного підприємства, процеси обробки інформації в системі управління, прийняття управлінських рішень на основі даних обробленої інформації, а також вихід якісної та достовірної інформації для задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. Організовуючи інформаційну безпеку слід мати на увазі, що переважна частина загроз формується саме через його працівників, незалежно від того, чи це інформація у вигляді знань працівників, чи це інформація, що міститься в документах. В дослідженні звернуто увагу на офісні загрози інформації суб’єктів підприємництва, а саме загрози інформації, що міститься в документах та інформації, якою володіють і використовують у процесі роботи офісні працівники. Оскільки відповідним чином організована у просторі та часі сукупність дій персоналу певного суб’єкта, спрямована на забезпечення управління його діяльністю, робота з інформацією суб’єкта підприємництва, причому робота в ланці управління, визначає особливу важливість такої діяльності. Великий обсяг фінансової інформації може призвести до неможливості опрацювання всієї інформації, зниження ймовірності оцінки найбільш доцільної та достовірної інформації, прийняття помилкових управлінських рішень. Виникнення та посилення загроз в інформаційному середовищі суттєво підвищує значення та роль інформаційної безпеки для національної безпеки України. В підсумку дослідження обраної тематики обґрунтовані висновки, які дають можливість визначити поняття «фінансова контролінгова інформація» як сукупність різнобічних даних, які продукуються окремими структурними підрозділами суб’єктів господарювання, державними органами влади, іншими установами та організаціями та використовується у процесі підготовки звітів для керівників різних рівнів з метою прийняття ними правильних управлінських рішень.

Дані про автора

Alla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Посилання

1. Onyshchenko S. V., Glushko A. D. (2022) Analytical dimension of cybersecurity of Ukraine in the context of growing challenges and threats. Economics and Region, no. 1 (84), pp. 13–20.
2. The Law of Ukraine "On Information" of October 2, 1992, No. 2657-XII. Actual as of 01.04.2018. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (accessed July 31, 2023).
3. Onyshchenko S. V., Hlushko A. D. (2020) Conceptual foundations of information security of the national economy in the context of digitalization. Social Economics. KhNU. Issue 59, pp. 14–24.
4. Ostroukhov V. V. (2023) Information security. Available at: http://westudents.com.ua/glavy/51894-12-nformatsyna-vyna-yak-forma-vedennya-nformatsynogoprotiborstva.html (accessed July 31, 2023).
5. Vlasiuk O. (2009) Ukraine in the international security system: monograph. National Security and Defense Council of Ukraine, National Institute of International Security Problems. Kyiv: Folio: Stylos, 572 р.
6. Bogush V. (2005) Information Security of the State / chief editor Shpak Y. Kyiv: MK-Press, 432 р.
7. Bondar M. I. (2010) Accounting and analytical information in the management of business activity. Ekonomichnyy analiz, no. 6, p. 13–16.
8. Galusina S. M. (2006) Aspects of increasing the role of accounting and analytical information in the organization's management system: monograph. 392 р.
9. Dubyna M. V. (2018) Mechanism of development of the financial services market on the basis of the formation of the institution of trust: theory, methodology, practice: monograph. Chernihiv: Chernihiv Polytechnic National University, 668 р.
10. Shkarlet S., Gonta O. & Dubyna M. (2017) Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena. Scientific Bulletin of Polissia, vol. 1, no. 4 (8), pp. 9–17. Available at: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/93994
11. Dubyna M. V. (2017) Scientific approaches to essence definition of informal factors. Problems and prospects of economics and management, no. 2 (10), pp. 22–28. Available at: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/117458
12. Lipkan V. A. (2006) Information Security of Ukraine in the Context of European Integration: a textbook. Kyiv: KNT, 280 р.
13. Onyshchenko S., Yanko A., Hlushko A., Sivitska S. (2020) Increasing Information Protection in the Information Security Management System of the Enterprise. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. Lecture Notes in Civil Engineering. Springer, Cham. Vol. 181, pp. 725–738.
14. Shkarlet S. M., Dubyna M. V., Tunik M. V. (2016) Development of the controlling system in the management of insurance companies in the financial services market of Ukraine: monograph. Chernihiv: Chernihiv Polytechnic National University, 320 р.
15. Shkarlet S. M., Gonta O. I., Margasova V. G., Dubyna M. V. (2014) Mechanism of formation of the system of parabank intermediaries in the financial market in the context of ensuring economic security of Ukraine: monograph. Chernihiv: Chernihiv Polytechnic National University, 272 р.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Dmytrenko Alla Інформаційний простір контролінгової інформації в умовах здійсненні спільної діяльності: аспект економічної безпеки / Alla Dmytrenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (3(90). – С. 120-125. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.3(90).3037.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)