Проблемні питання обліку поточних зобов̓язань та шляхи їх розв̓язання

  • Alla Dmytrenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-3304-8652
  • Anastasiia Loza Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: підприємство, поточні зобов̕язання, нормативно-правове забезпечення, документування, облік

Анотація

У статті зазначено особливості організації обліку поточних зобов`язань на підприємствах «Укрзалізниці» з урахуванням достовірність і об’єктивність їх оцінки. Наведено визначення «поточних зобов`язань». Розглянуто головні нормативні акти, якими регулюється облік поточних зобов`язань, класифікація поточних зобов`язань та методи їх обліку за допомогою електронної бухгалтерської системи «Фобос». Поточні зобов’язання відображаються в балансі підприємства за сумою погашення. Але кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги краще оцінювати за поточною вартістю придбання, так як вона враховує показник інфляції і динаміку цін. Досліджено теоретичні і методичні аспекти обліку поточних зобов’язань в сучасних умовах. Запропоновано алгоритм проведення аналізу поточних зобов’язань. Досліджено, які форми документації використовують для відображення операцій з поточними зобов`язаннями. Зроблено висновок, що базована на сучасних електронних бухгалтерських системах організація і методика обліку надасть можливість забезпечити отримання об’єктивної інформації для аналізу і контролю поточних зобов’язань. Це приведе до ефективного формування, підготовки та прийняття управлінських рішень щодо діяльності підприємства та підтриманню його фінансової стійкості та платоспроможності.

Дані про авторів

Alla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Anastasiia Loza, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка

Посилання

1. Economic Code of Ukraine dated January 16, 2003 No. 436-IV / Verkhovna Rada of Ukraine.
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (accessed: 24.03.2023).
2. National regulation (standard) of accounting 11 "Liabilities" dated 09/29/2020 № 588 / Ministry of Finance of Ukraine.
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text (accessed: 25.03.2023).
3. Abalmasova N.S., Tereshchenko V.S. Improvement of accounting of current liabilities in Ukraine based on international experience.
Available at: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64247.doc.htm (accessed: 23.03.2023).
4. Buffett M., D. Clark.Potpourri. (2009). How to find an ideal company for an investor. 79 p.
5. Larson Kermit D., Wilde John J., Chiapetta Bar (2007). Basic principles of accounting. In 2 volumes, trans. from English, for science ed. H. V. Hryhorash, T. V. Gerasimova. Dnipropetrovsk: Balance Business Books. 1336 p.
6. Myronova Yu. Yu. Batsman Yu. M., Yatsenko V. V. (2016). Approaches to the essence, classification and assessment of current liabilities in the accounting system of the enterprise. Bulletin of Odesa National University. Series: Economics. Vol. 21, Issue 5. P. 201–205.
7. Needles B., D. (2004). Anderson. Principles of accounting. Kyiv : TsUL. 496 p.
8. F.F. Butynets, O.V. Oliynyk, M.M. Shigun, S.M. (2001). Shulepova Organization of accounting. Study guide. Zhytomyr : ZHITI. 276 p.
9. Travinska S.I. Classification of current liabilities in legislation and accounting. Available at: http://bukuniver.edu.ua/Applications/zbirnik/n6/31_Klas.pdf (accessed: 25.03.2023).
10. H. Lebedyk, V. Yatsenko. (2018). Еculiarities of accounting for current liabilities of Ukrainian enterprises. Scientific Journal "Economy and Region". Poltava : PNTU. Volume (3(70). P. 88–94.
DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2018.3(70).1248.
11. Bahr Gottfried. (1992). Buсhfuhrung und Jaresabschlu / Gottfried Bahr: Wolf F. Fischer. Winkelman (Unter Mitarb. von Jorn Brandstatter) 4., uberarb. und erw. Auft. Wiesbaden : Cabler. 548 c.
12. Glautier M. (1992). W. E. & Underdown D. Accounting Theory and Practice. 4-th Edition.
13. Horngren C. T., Foster G., Datar S. M. (2000). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. 10-th Edition, Prentice Hall, Inc.
14. Kieso D. E., Weygandt J. J., Warfield T. D. (2001). Intermediate Accounting. 10-th Edition. John Wiley & Sons, Inc..
15. Financial appearance. (2006). Author Tilli Jensen Educ. CGA materials: Prov. from English. Institute of Technology Pivnichnoy Alberti, Canada. 952p.
16. Scientific Bulletin of Uzhhorod University 2016 405p.
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Dmytrenko Alla Проблемні питання обліку поточних зобов̓язань та шляхи їх розв̓язання / Alla Dmytrenko, Anastasiia Loza // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 114-120. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2881.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)