Автоматизована система бухгалтерського обліку як організаційно-технічна складова облікової політики ПрАТ "Фірма "Полтавпиво"

  • Alla Dmytrenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-3304-8652
  • Vladyslava Solod Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: автоматизована система бухгалтерського обліку, бухгалтерська інформація, програмний продукт, облікова політика, бухгалтерський облік

Анотація

Стаття є досить актуальною, оскільки в умовах безперервних змін у бізнес-середовищі, коли підприємствам доводиться постійно боротися за споживача, при цьому контролюючи питання рентабельності свого бізнесу, адже ринкова економіка витісняє слабших, а виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно зрозуміли вимоги ринку, тому правильно організували облік, уміло здійснили мотивацію працівників до роботи. Рівень ефективності управління бізнесом значно зростає завдяки зростанню результативності процесу обліку за умов своєчасності інформації, її вірогідності та деталізації, що спричиняє потребу використання комп'ютерного програмного забезпечення для автоматизації облікової інформації. В останні роки спостерігається тенденція загальної комп’ютеризації "діджиталізації" – за останні три-чотири роки кількість програмного забезпечення облікової роботи значно збільшилася. Урезультаті чого, перед підприємствами, які проводять господарську діяльність, виникає завдання вибору відповідного програмного забезпечення для автоматизації обліку та управління, яке найбільш задовольнятиме їхні потреби. Новизною досліджуваної теми є дослідження особливостей автоматизації бухгалтерського обліку на ПрАТ "Фірма "Полтавпиво" на противагу укоріненому тренду дослідження загальнотеоретичних аспектів автоматизованої системи бухгалтерського обліку. Завдання дослідження: визначити із облікової політики ПрАТ "Фірма "Полтавпиво", яку технологію обробки інформації (вид програмного забезпечення) використовує бухгалтерська служба підприємства; описати підхід обрання програмного продукту задля автоматизації обліку на підприємстві; проаналізувати програмний продукт як засіб для автоматизації процесів обліку персоналу, праці й заробітної плати на підприємстві. В статті розглянуто один із способів належної організації бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності – це облікова політика. Із Наказі "Про облікову політику" ПрАТ "Фірма "Полтавпиво" встановлено, який програмний продукт використовує бухгалтерська служба підприємства для автоматизації. Досліджено принципи вибору програмного засобу для організації системи обліку в автоматизованому середовищі, якими керувалося керівництво ПрАТ "Фірма "Полтавпиво". Представлено класифікаційну характеристику існуючого програмного забезпечення для автоматизації системи обліку підприємств. Розглянуто сфери застосування програмного комплексу ISpro. Описано можливості програмного комплексу ISpro щодо ведення обліку праці, нарахування та виплати заробітної плати. Продемонстровано графічно організаційну структуру обліку кадрів, праці й заробітної плати та операції, за які відповідає підсистема облік праці й заробітної плати у ISpro. Розкрито ряд головних функціональних можливостей обліку кадрів і заробітної плати в ISpro. Доведено, що автоматизація бухгалтерського обліку є важливим елементом організаційно-технічного компоненту облікової політики підприємства, а її реалізація є складним і трудомістким процесом, для її успішності необхідно заздалегідь продумати вирішення хоча б основних проблем, що пов'язані з нею.

Дані про авторів

Alla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Vladyslava Solod, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Студентка

Посилання

1. Accounting Policies / Investopedia. URL: https://www.investopedia.com/terms/a/accounting-policies.asp (accessed: 25.11.2021).
2. Bukalo, N.A. (2013), "Accounting automation in modern conditions", Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia "Ekonomika", vol. 33, no. II, p. 56–59.
3. ISpro Complex / ISpro – Resource access mode. URL: https://ispro.ua/page/is-pro-system (accessed: 25.11.2021).
4. ISpro user guide (2020). Personnel accounting: labor and wage accounting. 270 p. (Version 8).
5. Lobov, S.P. (2013), "Methods for assessing the economic effect of using automated information systems in procurement planning", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu Seriia "Ekonomika", vol. 4 (41), p. 176–181.
6. Petina, L.V. (2010), "Features of automation of management and accounting in agricultural enterprises", Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia "Ekonomika", vol. 25, no. I, p. 26–29.
7. Polyanska, O.A. (2011), "Problematic aspects of management accounting automation", Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii, vol. 35, p. 286–290.
8. Ponomareva, T.V. (2013), "Automation of accounting for VAT calculations: approaches and practical solutions", Visnyk NTU "KhPI" Seriia "Tekhnichnyi prohres i efektyvnist vyrobnytstva", vol. 61 (1040), p. 22–29.
9. Shypunova, O.V. (2011), "Automation of enterprise management: basic principles, functions and approaches", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6, p. 25–38.
10. Skrypnyk, S., Franchuk, І., Shepel, І. (2020), "Features of automation of enterprise accounting in modern conditions", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, p. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.39
11. Slavkova, O.P., Garkusha, S.A. (2013), "Automation of accounting and analytical procedures for obtaining information", Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 2 (7). no. 1, p. 19–25.
12. Zavgorodniy, V.P. (1998), Avtomatyzatsiia bukhhalterskoho obliku, kontroliu, analizu ta audytu [Automation of accounting, control, analysis and audit]. A.S.K., Kyiv, Ukraine.
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Dmytrenko Alla Автоматизована система бухгалтерського обліку як організаційно-технічна складова облікової політики прат "фірма "полтавпиво" / Alla Dmytrenko, Vladyslava Solod // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 106-112. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2534.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)