Інтелектуальна власність в будівництві

Ключові слова: будівництво, інтелектуальна власність, нематеріальні активи

Анотація

У статті розглянуто економічний підхід оцінки прав на інтелектуальну власність, який визначається конкретними комерційними інтересами суб'єктів ринкової економіки. Доведено, що покупець, купуючи права власності на результати інтелектуальної діяльності, повинен, перш за все, виходити з власних конкретних можливостей використання цих результатів з прибутком. Підтверджено, що в даний час ключовим фактором розвитку економіки є інтелектуальні ресурси - знання та інформація. Проведено аналіз існуючих класифікацій складових інтелектуальної власності будівництва. Розкрито основні підходи до визначення поняття «інтелектуальна власність». Описано місце та роль інтелектуальної власності у діяльності суб’єктів будівництва. Мета статті полягала в комплексному аналізі місця і ролі інтелектуальної власності в концепції економічної стійкості будівельних підприємств, а також виявлення найважливіших напрямків і практичних заходів щодо активізації процесів використання інтелектуальної власності в їх діяльності. Досягнення мети вирішувалося методами теоретичних досліджень щодо питань інтелектуальної власності будівельної сфери; дослідженням інновацій в області теорії і практики будівельного виробництва. Процес затвердження інтелектуальної власності в українському правовому полі і на ринку - дуже складний і суперечливий процес, особливо якщо мова йде про будівництво, де основним джерелом прибутку є матеріальне виробництво, а не інші дії з якими б то не було об'єктами інтелектуальної власності. Для підвищення ефективності будівельного виробництва в перспективі, для поліпшення економічних показників діяльності будівельних підприємств і для досягнення максимального прибутку, необхідно вишукувати нові джерела, якими можуть і повинні стати об'єкти інтелектуальної власності та права користування ними.

Посилання

1. Wikipedia [Electronic resource].
Acess mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/
2. Ennan R. (2011). Rights to the results of intellectual activity: content and essence. Theory and practice of intellectual property, 6, 10-15
3. Intellectual property in Ukraine: Problems of theory and practice. (2002). Kyiv : Institute of State and Law V.M. Koretsky NAS of Ukraine
4. Pidoprygora O., Butnin-Siversky O., Drobiazko V. (2004). Intellectual Property Law. Kyiv: Publishing House "In Jure"
5. Arbor A. (1996). Technological competitiveness of Japanese multinationals. Michigan University Press
Chandler A. Solvele J. The Dynamic firm. The role of technology strategy organization and regions. Oxford, 1998. – 469 pp.
7. May С. (2000). The Global Political Economy of Intellectual Property Rights: The New Enclosures? Routledge
8. Meggs P.B. (2000). Intellectual property. Moscow: Jurist
9. Reilly R., Schweiss R. (2005). Valuation of intangible assets. Moscow: Quinto Consulting
10. Rodov I., Leliart Ph. (2002). FIMIAM: financial method of intangible assets measurement. Journal of Intellectual Capital, 3, 323-336
11. Medium Term Strategic Plan for WIPO (2010). A/48/3 URL: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=142378
12. Unified Patent Court URL: https://www.unified-patent-court.org
13. GNU Lesser General Public License / Free Software Foundation. URL: http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
14. Qian Y. (2007). Do National Patent Laws Stimulate Domestic Innovation in a Global Patenting Environment? A Cross-Country Analysis of Pharmaceutical Patent Protection, 1978-2002. The Review of Economics and Statistics, 89(3), 436-453
http://dx.doi.org/10.1162/rest.89.3.436
15. Global Leadership Forecast 2018. 25 Research Insights to Fuel Your People Strategy. Development Dimensions International (2018). URL: https://www.ddiworld.com/research/global-leadership-forecast-2018
16. World Intellectual Property Indicators 2018 (2018). URL: wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4369
17. Granstrand O. (2010). Industrial Innovation Economics and Intellectual Property. Gothenburg: Svenska Kulturkompaniet
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Rohovyi Stanislav Інтелектуальна власність в будівництві / Stanislav Rohovyi, Oksana Yurchenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (56). – С. 98-103. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2513.