Впровадження теплоенергозберігающих конструкцій в будівництво як умова його стійкого еколого-економічного розвитку

Ключові слова: стійкий розвиток, будівельне виробництво, тепло енергозберігаючі конструкції

Анотація

У статті визначені основні аспекти стійкого розвитку будівництва в рамках реалізації стратегії розвитку. Розглянуто підходи і розроблено пропозиції щодо взаємопов’язаних складових підвищення ефективності будівельного виробництва, які ґрунтуються на взаємозалежних і взаємодоповнюючих діях досягнення конкурентоспроможності будівельної галузі і є актуальними для функціонування будівельного комплексу. Запропоновані напрями вдосконалення будівельного виробництва через впровадження теплоенергозберігаючих конструкцій на об’єктах будівництва. Задача, що розглядається в статті, полягає у пошукі нових підходів до вирішення еколого-економічних проблем будівельного виробництва за допомогою застосування теплоенергозберегаючих конструкцій. В роботі досліджується взаємозв’язок між випуском та виведенням на ринок теплоенергозберегаючих матеріалів й конструкцій нового покоління (коли для вироблення теплової енергії використовують поновлювані джерела енергії (енергію сонця, вітру і т.п.)), які дозволяють економити традиційні джерела теплопостачання та енергозабезпечення і еколого-економічним розвитком будівельної галузі. У висновках проаналізовано результати розвитку будівельної галузі. Визначено, що ефективне залучення природних ресурсів на інтерактивній основі, застосування теплоенергосберегаючих конструкцій, технологій, формування і реалізація на цій основі стратегії довгострокового стійкого розвитку - один з пріоритетів будівництва.

Посилання

1. Energy efficiency rating of Ukraine. Access mode: http://www.energyindex.com.ua

2. Karp I., Nikitin E. Ways to solve problems of communal energy. Access mode:
http://esco-ecosys.narod.ru/2011_12/art104.pdf

3. Paton B., Dolinsky A., Geets V., Kuhar V., Basok B., Bazeev E., Podolets R. (2014). Priorities of the National strategy of heat supply of settlements of Ukraine. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 9, 29-47
4. DBN B.2.6-31:2016 (2017). Thermal insulation of buildings. Kyiv: Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine
5. World trends in improving the energy efficiency of buildings (2012). Energy saving, 5, 38-42
6. Boginska L. (2020). Definition of strategy of development of the construction enterprise. Market Infrastructure, 30, 123-127
7. Balmer R.T. (2011). Modern Engineering Thermodynamics. Elsevier
8. Hepbasli A. (2012). Low exergy (LowEx) heating and cooling systems for sustainable buildings and societies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), 73-104
9. Husarski К., Srokowski S. (1978). Problem dostosowania rozwiazan budowlanych do zmiennoscitechnologieznuch. Іnwest. Budow., 24, 48-49
10. Korjakins A., Upeniece L., Bajare D. (2013). Heat insulation materials of porous ceramics, using plant filler.
4th International Conference Сivil Engineering`13 Proceedings. Part I Сonstruction and materials, 169-175
11. Beregovoi V.A., Proshin A.P., Beregovoi A.M, Soldato S.N (2000). Heat-Conducting Properties of Small-Power- Hungry Cellular Concrete. Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing), 1(4), 56-64
12. Proshin A.P., Beregovoi V.A., Beregovoi А.М, Volcova Е.А. and oth. (2001). New thermal insulation мaterials. Problems and prospects in ecological engineering. Tenerife, Spain, 108-110
13. Voller V.R., Felix P., Swaminathan C.R. (1996). Cyclic phase change with fluid flow. Int. J. Numer. Meth. Heat Transfer Fluid Flow, 6, 57-64
14. Pelke R. (1976). Energieeinsparung in der Klimatechnik, 6, 156-158
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Rohovyi Stanislav Впровадження теплоенергозберігающих конструкцій в будівництво як умова його стійкого еколого-економічного розвитку / Stanislav Rohovyi, Lydmila Boginska // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 1 (56). – С. 59-64. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2508.