СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПАРКІВ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

  • D. Tyshсhenko
  • T. Franchuk
  • R. Zakharov
  • I. Karpunin
Ключові слова: інноваційний парк, інформаційна система управління, інформаційні технології, стартап

Анотація

У статті досліджено провідні принципи проектування та створення інноваційних парків в Україні. Проаналізовано організаційно-правові основи організації інноваційного парку, досліджено складові їх інфраструктури, складові системи надання послуг, а також джерела фінансування. Метою статті є аналіз перспектив розвитку інноваційних парків в умовах функціонування інформаційного простору. Визначено перспективні напрямки використання вітчизняного та зарубіжного досвіду інноваційних парків в умовах активного розвитку інформаційного простору. Проаналізовано досвід, історію виникнення, створення та перспективи розвитку та особливості впровадження інноваційних парків, визначено можливості реорганізації та розвитку сучасних інноваційних парків України та запропоновано шляхи їх удосконалення. Визначено головні умови створення сприятливого середовища, визначено основні підходи, що мають найбільшу фінансово-економічну ефективність в обраній сфері діяльності, з урахуванням актуальних та сучасних вимог щодо розвитку всіх галузей виробництва, зокрема, сфери інформаційних і телекомунікаційних технологій. Вивчено основні діючи проекти та інноваційні парки в Україні, що активно розвиваються та мають великий потенціал, незважаючи на ускладнені умови, в яких останній час перебуває країна. Доведено, що сучасні наукові інноваційні парки мають одне з провідних значень, зокрема, досліджено процеси та результат їх взаємодії з провідними компаніями ІТ галузі, що впливають на якість підготовки спеціалістів, які матимуть актуальні знання в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Проект Закону України про інноваційні парки URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/ gromadskeobgovorennya/2021/10/13/Pro.innovatsiyni.parky/HO.proyekt.ZU. Pro.innovatsiyni.parky.docx
2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc41?pf35 11=58869
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf35 11=55805
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=4236&skl=10
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf35 11=55805
6. Bublyk M.I., Karpiak A.O., Rybytska O.M. The perspectives of IT industry development in Ukraine on the basis of data analysis of the world economic forum. Innovative management: theoretical, methodical, anapplied grounds. Pražský Institut zvyšování kvalifikace Prague institute for Qualification Enhancement. 2018. 115 -128.
7. Hafiiak A.M., Borodina О.О., Alyoshin S.P., Nosach O.B. The Information Society and Informatization Development Problems of Economy. International Journal of Engineering & Technology. 7. (4.8). 2018. 364 – 369.
8. Melnyk M., Korcelli-Olejniczak E., Chorna N., Popadynets N. Development of Regional IT clusters in Ukraine: institutional and investment dimensions. Economic Annals-XXI, (173). 2018. 19-25.
9. Гафіяк А. М. ІТ-технології та бізнес-аналітика. Економіка та суспільство, 15. 2018. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/143.pdf
10. Hafiiak А., Borodina О., Diachenko-Bohun А. Application of genetic programming tools as a means of solving optimization problems. Control, Navigation and Communication Systems, 6 (52). 2018. 58–60.
11. Krot О. 8 technological revolutions of Ukraine. The seventh revolution: technology parks. URL: https://project.liga.net/projects/tehnoparki/
12. Чернюк В. Наукові парки в Україні – стан та проблеми діяльності. Теорія і практика інтелектуальної власності,1. 2016. 68 – 75.
13. Innovative parks: the experience of Ukraine and the world URL: https://business.ua/uk/innovatsijni-parki-dosvid-ukrajini-tasvitu
14. Innovation parks: what they are and where they will be created in Ukraine URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/04/16/infografika/suspilstvo/innovaczijni-parky-ce-vony-budut-stvoreniukrayini
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
TyshсhenkoD. Створення інноваційних парків в умовах функціонування інформаційного простору / TyshсhenkoD., T. Franchuk, R. Zakharov, I. Karpunin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 4 (74). – С. 106-109. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.4.106.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)