Питання енергоефективності в Україні та ЄС

  • Kseniia Chychulina Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Volodymyr Byba Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Inna Miniailenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, чинники, типи політики енергоефективності, елементи, принципи, грантова програма

Анотація

Економіка України залежить від здатності адекватно реагувати на виклики сучасності, що проявляються в енергоефективних змінах економічної, екологічної, соціальної сфер діяльності громадянського суспільства. Досліджено практики розвинених країн щодо типів енергозберігаючої політики, визначено їх особливості та можливості адаптації до українських реалій, розроблено принципи енергозберігаючої політики й визначено фактори державного регулювання сфери енергозбереження. Наведено приклад залучення грантових коштів, реалізація яких дозволить підвищити енергоефективну свідомість нашого суспільства, популяризувати ідеї енергозбереження на рівні підприємств, органів самоврядування. Практична імплементація запропонованих напрацювань щодо співпраці України та ЄС у сфері енергозбереження забезпечить формування екологічної зацікавленості суб’єктів господарювання, органів влади різних рівнів в активізації енергоефективних змін у контексті реалізації основних орієнтирів сталого розвитку України.

Дані про авторів

Kseniia Chychulina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент

Volodymyr Byba, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент

Inna Miniailenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Shivakumar A. Drivers of renewable energy deployment in the EU: An analysis of past trends and projections / A. Shivakumar, A. Dobbins, U. Fahl, A. Singh // Energy Strategy Reviews. – Elsevier, 2019. – Volume 26. https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.100402
2. Mørck O.С. Energy Saving Technology Screening within the EU-project «School of the Future» / O.C. Mørck, A.J. Paulsen // Energy Procedia. –Elsevier, 2014. – Volume 48. – P. 1482-1492. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.02.168
3. Fiorillo D. Energy saving in Italy in the late 1990 s: Which role for non-monetary motivations? / D. Fiorillo, A. Sapio //Ecological Economics. – Elsevier, 2019. – Volume 165. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106386
4. Kyprianou I. Energy poverty policies and measures in 5 EU countries: A comparative study / I. Kyprianou, D.K. Serghides, A. Varo, J.P. Gouveia, D. Kopeva, L. Murauskaite // Energy and Buildings. – Elsevier, 2019. – Volume 196. – P. 46-60. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.05.003
5. Gonzalez Hernandez A. Leveraging material efficiency as an energy and climate instrument for heavy industries in the EU / A. Gonzalez Hernandez, S. Cooper-Searle, A.C.H. Skelton, J.M. Cullen // Energy Policy. – Elsevier, 2018. – Volume 120. – P. 233-549.
6. Енергетична стратегія України на період до 2030 року // Відомості Міністерства палива та енергетики України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/n0002120-13
7. Биба В.В., Міняйленко І.В. Особливості фінансування енергозберігаючих заходів: співпраця з ЄС [електронний ресурс] / В.В. Биба, І.В. Міняйленко // Економіка та суспільство. – 2018 №1. URL: http://economyandsociety.in.ua
8. Неміш П.Д. Сутність, оцінка та напрями підвищення ефективності механізму енергозбереження АПК / П.Д. Неміш // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7 (45). – С. 46-53.
9. Міняйленко І.В., Васюта В.Б., Биба В.В. Бар’єри на шляху підвищення енергоефективності в Україні Збірник наукових праць IІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATION – 2019», 23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 634 с. (с. 430 – 433).
10. Chychulina K. «The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU». URL: http://m.pntu.edu.ua/pages/ua/presentation_materials.html
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Chychulina Kseniia Питання енергоефективності в україні та єс / Kseniia Chychulina, Volodymyr Byba, Inna Miniailenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 75-83. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1819.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)