Методичні основи формування організаційно-економічної концепції енергозбереження

  • Volodymyr Byba Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-0949-206X
  • Inna Miniailenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-0388-6199
Ключові слова: енергозбереження, механізм, принципи, критерії, мотивація, стимули

Анотація

Головним принципом економіки України є побудова енергоефективного суспільства, впровадження енергозберігаючих програм і проектів. Досліджено основні підходи вітчизняних та зарубіжних учених щодо трактування організаційно-економічного механізму енергозбереження як поєднання й упровадження цілей, імпульсів та управлінських дій, спрямованих на зниження витрат на енергоресурси. Визначено основні завдання концепції, метою яких є зменшення енергетичної залежності на основі науково обґрунтованих методів та інструментів. Сформовано принципи економічності, відповідальності, цілісності, комплексності, що покладено в основу розробленої методики. Узагальнено критерії оцінювання ефективності організаційно-економічної концепції енергозбереження, що ґрунтуються на збільшенні його потенціалу в процесі використання альтернативної енергетики й посиленні мотивації щодо зниження енергоємності виробництва. Побудовано методику формування концепції енергозбереження та розкрито сутність кожного етапу. Визначено джерела фінансування впровадження енергозберігаючих проектів. Розкрито мотиваційні заходи й методи стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Зазначено отримані ефекти від реалізації концепції енергозбереження.

Дані про авторів

Volodymyr Byba, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент

Inna Miniailenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Barannik, V.O. (2012), “Enerhetychna bezpeka derzhavy: analiz stanovlennia suchasnoi paradyhmy” Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. V. I. Dalia, vol. 1, pp. 145 – 154. Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2012_1_2/Baranni.pdf
2. Bevz, V.V. (2011), “Rozvytok mekhanizmu enerhozberezhennia na pidpryiemstvakh kharchovoi promyslovosti”, Vcheni zapysky, vol 13., pp. 169 – 173.
3. Vovk, Yu. (2011), “Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia ratsionalnym vykorystanniam resursiv”, Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 1 (40), pp. 38 – 56. Access mode: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories /pdf/2011/11vyyrvr.pdf.
4. Dzhedzhula, V.V. (2013), “Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu pidvyshchennia enerhoefektyvnosti promyslovykh pidpryiemstv”, Ekonomichnyi analiz, vol. 12, pp. 116 – 118.
5. Dokunina, K.I. (2012), “Teoretychni aspekty formuvannia ekonomichnoho mekhanizmu enerhozberezhennia”, Komunalne hospodarstvo mist, vol. 106, pp. 341 – 350.
6. Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku (2013) “Vidomosti Ministerstva palyva ta enerhetyky Ukrainy” https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/n0002120-13
7. Ippolitova, I.Ia. and Sorokotiazhenko, K.S. (2015), “Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu enerhozberezhennia na pidpryiemstvi”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol 8, pp. 406 – 411.
8. Kyprianou, I. Serghides, D.K. Varo, A. Gouveia, J.P. Kopeva, D. and Murauskaite, L. (2019), “Energy poverty policies and measures in 5 EU countries: A comparative study”, Energy and Buildings, vol. 196, pp. 46 – 60. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.05.003
9. Mykhailenko, I. D. (2006), “Polityka enerhozberezhennia, potentsialni mozhlyvosti enerhozberezhennia v Ukraini”, Enerhosberezhenye, vol. 1, pp. 3 – 8.
10. Nemish, P.D. (2013), “Sutnist, otsinka ta napriamy pidvyshchennia efektyvnosti mekhanizmu enerhozberezhennia APK”, Innovatsiina ekonomika, vol 7 (45), pp. 46–53.
11. Zhovtianskiy, V.A. (2016), Stratehiia enerhozberezhennia v Ukraini, [Akademperiodyka], Kyiv, Ukraine.
12. Zhovtianskiy, V.A. Kulyka, M.M. Stohniiy, B.S. (2014), Stratehiia enerhozberezhennia v Ukraini, [Zahalni zasady enerhozberezhennia] Kyiv, Ukraine.
13. Serdiuk, T.V. (2005), Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm enerhozberezhennia v promyslovosti: monohr, [UNIVERSUM],Vinnytsia, Ukraine.
14. Chystov, Yu.I. (2010), “Sutnist mekhanizmu enerhozberezhennia ta yoho bahatohranna pryroda”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol 5, pp. 341 – 344.
15. Shivakumar, A. Dobbins, A. Shivakumar, A. Fahl, U., Singh A. “Drivers of renewable energy deployment in the EU: An analysis of past trends and projections”, Energy Strategy Reviews, vol. 26, pp. 345 – 368. https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.100402
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Byba Volodymyr Методичні основи формування організаційно-економічної концепції енергозбереження / Volodymyr Byba, Inna Miniailenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 26-33. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2235.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ