Вплив економічної рецесії на управління інноваційним забезпеченням функцій держави під час кризових ситуацій

  • Oleh Yaremenko Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України" https://orcid.org/0000-0001-7227-8106
  • Larуsa Zhukova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-2765-5544
  • Volodymyr Byba Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-0949-206X
Ключові слова: управління інноваційним розвитком, інноваційне забезпечення, державне регулювання інноваційним розвитком економіки, економічна рецесія, кризові явища

Анотація

У статті розглянуто оптимальне використання інноваційного потенціалу щодо пошуку шляхів забезпечення інституційного статусу держави та збереження національної ідентичності під час кризових ситуацій. Практичне значення полягає у чіткому визначенні пріоритетів і напрямів регуляторної здатності держави в умовах невизначеності утримувати макроекономічну стабільність та ефективну систему протидії деструктивним екзогенним впливам. У цьому зв’язку надзвичайно актуальним стає дослідження впливу економічної рецесії на управління інноваційним забезпеченням функцій держави під час кризових ситуацій. Виявлено поточний стан країни, який зовсім не сприяє розвитку інновацій через зовнішні загрози, сильну інерційність процесів і певне нерозуміння з боку економічної влади держави. Запропонована структурно-логічна схема побудови механізму управління інноваційним розвитком економіки в умовах кризових явищ. Визначено реалістичні уявлення про недостатню ефективність наявних інститутів розвитку, перспективність нових векторів управління інноваційним потенціалом держави, поведінку суб’єктів майбутніх структурних перетворень, наявні проблеми стратегії і тактику реформ, що перешкоджають становленню ефективного розвитку національної економіки інноваційного типу. Наголошено, що з метою подолання існуючих прогалин у суспільстві вкрай необхідна мотивація дій економічної влади на розв’язання існуючих проблем в системі державного регулювання інноваційного розвитку економіки. Проаналізовано роль держави в економічному розвитку та виявлено, що в сучасних умовах посилення глобальної конкуренції та кризових явищ відбувається запозичення багатьох інститутів та інституцій, які опосередковують соціально-економічне життя. Доведено, що розмах кризових процесів вимагає від країни переосмислення стратегій національного розвитку, адже глобалізація та політичні виклики сьогодення не лише створюють механізми та джерела комунікацій, але й змінюють якість тих діючих інститутів, що встановлюють правила та рамки функціонування господарських систем. Тобто глобальні трансформаційні зміни та реалії сьогодення переконливо засвідчують потребу у пізнанні інституціонального виміру інноваційної економіки, подоланні існуючих інституціональних пасток у процесі впровадження інноваційних технологій.

Дані про авторів

Oleh Yaremenko, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України"

доктор економічних наук, професор, завідувач сектору інституційної економіки відділу економічної теорії

Larуsa Zhukova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики

Volodymyr Byba, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики

Посилання

1. Hrytsenko A. A. (2008) Institucional'naja arhitektonika i dinamika jekonomicheskih preobrazovanij [Institutional architectonics and dynamics of economic transformations]. Kharkov: Fort.
2. Hrytsenko A. A. (2013) Modernization of political and economic functions of the state. Sotsiolohiia ta suspil'stvo: vzaiemodiia v umovakh kryzy. pp. 487–490.
3. Sobolevs'ka L. (2023) Innovations during the war - or on time?. Ukrains'kyj klasternyj al'ians. Available at: https://www.clusters.org.ua/blog-single/innovatsiyi-pid-chas-viyny/
4. Khermann-Pyllat K. (1999) Social market economy as a form of civilization. Voprosy ekonomyky, vol. 12, pp. 48–53.
5. Vojtovych R. V. (2015) Intellectualization of elites as a technocratic condition of institutional leadership in public administration. Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 48–53.
6. Mel'nyk M. I. Leschukh I. V. (2023) Coherent approach to the formation of a modern model of spatial development of the economy of Ukraine. Rehional'na ekonomika, vol. 1, pp. 23–33.
7. Zhukova L. M. (2020) Changes in the institutional status of the state in conditions of socio-economic instability. Kharkiv : KhNU imeni V. N. Karazina.
8. Dejneko L. V. (2013) Problemy, napriamy ta chynnyky spryiannia rozvytku vnutrishn'oho rynku Ukrainy (real'nyj sektor ekonomiky) [Problems, Directions and Factors of Promoting the Development of the Domestic Market of Ukraine (Real Sector of the Economy)]. Kyiv: In-t ekon. ta prohnozuv. NANU.
9. Schwab, K. (2016) The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Yaremenko Oleh Вплив економічної рецесії на управління інноваційним забезпеченням функцій держави під час кризових ситуацій / Oleh Yaremenko, ZhukovaLarуsa, Volodymyr Byba // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 8-14. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3302.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ