Концептуальні уявлення про межі ефективності управління інноваційним розвитком економіки в умовах глобальної невизначеності

Ключові слова: управління інноваційним розвитком, інституціональні складові сфери інновацій, економіка інноваційного типу, глобальна невизначеність

Анотація

У статті проведено економічне дослідження меж ефективності управління інноваційним розвитком економіки в умовах глобальної невизначеності. Виявлено, що нашій державі на даному етапі слід опиратися на реалістичні уявлення про недостатню ефективність наявних інститутів інноваційного розвитку. Визначено глибинні проблеми стратегії й тактики реформ, що перешкоджають становленню інституційного ладу національної економіки інноваційного типу. Проаналізовано особливості потреби у пізнанні інституціонального виміру інноваційної економіки, подоланні існуючих інституціональних пасток у процесі впровадження інноваційних технологій. Запропоновано інституціональні складові сфери інновацій і інституціональних механізмів інноваційного розвитку. Встановлено, що цей процес зумовив активізацію пошуку концептуальних чинників ефективності управління сучасними інноваційними трендами. Доведено необхідність запровадження нових механізмів національного інноваційного шляху саморозвитку. Визначено, що невирішеними залишаються питання впливу економічної влади держави на пошук дієвих механізмів ефективності управління інноваційним розвитком економіки в умовах глобальних викликів.

Дані про авторів

Larisa Zhukova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики

Lyudmila Guba, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики

Volodymyr Byba, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики

Посилання

1. Kraus N. M. (2019) Innovatsijna ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsionalnyj bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku: monohrafiia. Kyiv : Ahrar Media Hrup.
2. Zhukova L. M. (2020) Zminy instytutsijnoho statusu derzhavy v umovakh sotsialno-ekonomichnoi nestabilnosti: monohrafiia. Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina.
3. Hejts V. M., Danylenko A. I., Libanova E. M., Hrytsenko A. A. et al. (eds.) (2015) Innovatsijna Ukraina 2020. Kyiv: NAN Ukrainy.
4. Yanenkova I. H. (2008) Tekhnolohii upravlinnia v umovakh ekonomiky znan. Upravlinnia rozvytkom, vol. 20, pp. 146–149.
5. Halchynskyj A. S. (2001) Superechnosti reform: u konteksti tsyvilizatsijnoho protsesu: monohrafiia. Kyiv: Ukrainski propilei.
6. Yeschenko P. (2016) Kryza ukrainskoi ekonomiky i iak z nei vyjty. Ekonomichna teoriia, vol. 4, pp. 33–50.
7. Warwick K. and Nolan A. Evaluation of Industrial Policy. Available at: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jz181jh0j5k-en.pdf?expires=1508774649&id=id&accname=guest&checksum=59EF8571D72AB39B17B55FC23A0C4F75
8. Hayek F. (1998) The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, London: Routledge.
9. Innovatsijni modeli providnykh krain svitu. Available at: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/14016.2.1.001.pdf
10. Freeman C. (2009) Developing science, technology and innovation indicators: What we can learn from the past. Research Policy, vol. 38(4), pp. 583–589.
11. Gricenko A. A. (2008) Institucionalnaja arhitektonika i dinamika jekonomicheskih preobrazovanij. Kharkov: Fort.
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Zhukova Larisa Концептуальні уявлення про межі ефективності управління інноваційним розвитком економіки в умовах глобальної невизначеності / Larisa Zhukova, Lyudmila Guba, Volodymyr Byba // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 24-29. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3189.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ