Перспективи розвитку ринку органічного виробництва в Україні

  • Olha Komelina Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-0814-7459
  • Volodymyr Hryshko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-9183-4008
  • Maryna Leha Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: органічне виробництво, органічна продукція, сертифікація, продовольчий ринок

Анотація

Проаналізовано органічний ринок України та відповідно до світового досвіду за науковими підходами  виділено чотири основні етапи утворення й розвитку ринку органічних товарів. Держава сприяє розвитку та регулює діяльність виробників органічних товарів за допомогою законів і відповідних нормативно-правових актів. Крім того, виділено найпоширеніші базові регулюючі стандарти й правила, що діють у країнах Європейського Союзу. З досвіду державного регулювання та підтримки органічного виробництва в інших країнах такі господарства не повинні обмежуватися тільки сертифікаційною й інспекційною діяльністю. Уже на етапі проходження виробниками сертифікації стандартів якості органічної продукції було б доцільним надавати компенсацію витрат на сертифікацію, а також виробникам, які мають статус «органічних», особливо на перших етапах розвитку, слід надавати податкові та інші фінансові преференції, в тому числі й за рахунок прямого субсидіювання виробництва як напряму, що має безперечну перевагу для суспільства як з екологічної, так і з соціальної точок зору, а також як фактора диверсифікації продовольчого ринку, що відкриває нові можливості для підприємництва і забезпечує споживачів більш різноманітними продуктами харчування та сприяє створенню нових робочих місць.

Дані про авторів

Olha Komelina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, професор

Volodymyr Hryshko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

Maryna Leha, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Магістрант

Посилання

1. Ulanchuk V. S., Zarun О. В., Sokoliuk S. Yu., Tkachuk S. P. (2017). Development of organic production in Ukraine. Young Scientist. No. 3. P. 867–870.
2. Hranovska V. H. (2017). Mechanisms for stimulating the development of enterprises in the organic sector: adaptation of world experience. Economy and Society. No. 9. P. 384–390.
3. Mostenska T. L. (n. d.). Prospects for the development of the market of organic products of Ukraine. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8937/1/ article%20organic%20 products% 20ukr.pdf
4. Chychkalo-Kondratska I. B., Novytska I. V. (2018). World experience in promoting organic products. Effective Economy. No. 2. URL: http: //www.economy.nayka.com.ua/? Op = 1 & z = 6104
5. Yatsiv I. B. (2018). Features of concentration of production and its impact on the efficiency of agricultural enterprises. Bulletin of Lviv National Agrarian University: Economics of AIC. Issue 25. P. 5–12.
6. Shkuratov O. I., Chudovska V. A., Vdovychenko A. V. (2015). Organic agriculture: ecological and economic imperatives of development: monograph. Kyiv: DIA LLC. 248 p.
7. Hafurova O. V., Marchenko S. I. (2019). Legal regulation of state support of organic agricultural production under the legislation of Ukraine and the EU. Scientific and practical journal "Law. Man. The Environment. Vol. 10. No 4. P. 29–35.
8. Melnyk V. O. (2014). Foreign experience of legal regulation of organic production (comparative legal aspect). Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Right. Vol. 197 (2). P. 79–90.
9. Mylovanov Ye. V. (2018). Legal bases of regulation of organic production in the EU countries. Economics of agro-industrial complex. No. 5. P. 117–125.
10. Savenko H. Ye. (2017). Organic agriculture as a priority area for the implementation of the common agricultural policy of the European Union. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy. Vol. 15 (2). P. 113–116.
11. Andrusenko N. V. (2017). Institutionalization of the market of organic agriculture. Economics and Management of the National Economy. Vol. 15. P. 31–35.
12. Vdovychenko A. (2017). State regulation of the market of organic farmingю Economic Discourse. No. 2. P. 164–171.
13. Melnyk I. O., Kuchyna M. S. (2015). State regulation of market development of organic agricultural products in Ukraine and the world. Global and national economic problems. No. 8. P. 828–832.
14. Official site of the Federation of Organic Movement of Ukraine. URL: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29
15. The Ministry of Agrarian Policy is working on the development of the organic market of Ukraine / Unified web portal of the executive authorities of Ukraine "Government Portal". Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250247486 (accessed 07.09.2021)
16. Law of Ukraine "On basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products" № 2496-VIII from 10.07.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#top (accessed 10.09.2021).
17. International Federation of Organic Agriculture Movements. URL: https://www.ifoam.bio (accessed 28.08.2021).
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Komelina Olha Перспективи розвитку ринку органічного виробництва в україні / Olha Komelina, Volodymyr Hryshko, Maryna Leha // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 6-14. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2357.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ