Контактна інформація

Адреса засновника видання:
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
просп. Першотравневий, 24, кім. 320-Ф, м. Полтава, 36011, Україна

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua