Синергія ШІ та бізнесу, як фактор ефективності управління в умовах розвитку технологій

  • Volodymyr Hryshko National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic" https://orcid.org/0000-0001-9183-4008
  • Ihor Zinchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: штучний інтелект, управління, економічне середовище, переваги та загрози, державне регулювання

Анотація

Ця наукова стаття присвячена комплексному вивченню впливу штучного інтелекту (ШІ) на різні аспекти бізнес середовища. Узагальнена більш сучасна історія розвиту штучного інтелекту в сфері бізнесу, засвідчуючи його зростаючу роль у якості технологічної інновації. Особлива увага приділена динаміці змін та тенденціям інвестицій протягом останніх десяти років, що вказує на стійкий розвиток цієї галузі. Виділено концептуальні проблеми штучного інтелекту, а саме необхідність великої кількості якісних даних, на основі яких ШІ буде навчатися та потім працювати, однак навіть наявність цих даних не гарантує відсутності помилок у роботі ШІ, що провокує іншу проблему, а саме недовіру та упереджене ставлення до даної технології з боку людей. Сформовано основні переваги та виклики впровадження ШІ в бізнесові процеси, звертаючи увагу на загальні та специфічні, аспекти даного питання. Визначаючи велику користь, яку підприємства можуть одержати від використання штучного інтелекту, в даній статті було сформовано конкретний перелік бізнес процесів та задач, в яких компанії можуть використовувати штучний інтелект. До них належить: обслуговування клієнтів, персоналізована реклама, зменшення часу відгуку, покращення процесу прийняття рішень, генерації ідей, оптимізації внутрішніх комунікацій, планів, презентацій та звітів, підбору персоналу та пошуку талантів, цифрові персональні помічники, кібербезпека та управління шахрайством, операції у ланцюжку поставок, управління запасами, написання коду та копіювання веб-сайтів. Згодом в статті розглядаються потенційні загрози, пов'язані з використанням штучного інтелекту в бізнесі. Серед цих загроз особливу увагу приділяється аспектам впливу штучного інтелекту на сферу освіти та якість знань та доброчесність молодих спеціалістів. Також розглядаються питання конфіденційності та захисту даних, що є важливими аспектами в контексті використання штучного інтелекту у бізнесі. Стаття закінчується роздумами щодо ролі державного регулювання в сфері ШІ. Презентовано концепцію Дорожньої карти з регулювання штучного інтелекту в Україні, яка наголошує необхідність вчасної орієнтації на європейське законодавство для забезпечення стійкого розвитку галузі в країні.

Дані про авторів

Volodymyr Hryshko, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic"

доктор економічних наук, професор

Ihor Zinchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

магістр

Посилання

1. Mashliy G., Mosiy O., Pelcher M. (2019) Research of managerial aspects of the use of Artificial Intelligence. Economics and management of enterprises, no. 2, pp. 80–89. Available at: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27963/2/GEB_2019v57n2_Mashliy_G-Information_provided_for_80-89.pdf
2. Bortnikova M., Chyrkova Y. (2022) Artificial intelligence in the management of foreign economic activity. Digital economy and economic security, no. 2 (02), pp. 70–75. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.2-12
3. Nesterak J., Malinowska O. (2020) Artificial intelligence in management: features of application in business. The modern paradigm of public administration. works of the 2nd international scientific and technical conference (Lviv, 12 November 2020). Lviv. Pp. 395-400.
4. Kovtunenko Yu. V. (2019) Application of artificial intelligence in the enterprise management system: problems and advantages. Economic Bulletin of Odesa Polytechnic University, no. 2(8), pp. 93–99. Available at: https://economics.net.ua/ejopu/2019/No2/93.pdf
5. Haina H. (2020) Trends in the development of artificial intelligence in Ukraine. Security of information systems and technologies, no. 1, pp. 20–26. Available at: https://www.researchgate.net/publication/371280188_Tendencii_rozvitku_stucnogo_intelektu_v_Ukraini
6. Enholm I. M., Papagiannidis E., Mikalef P., Krogstie J. (2022) Artificial Intelligence and Business Value: a Literature Review. Inf Syst Front 24. C. 1709–1734. DOI: https://doi.org/10.1007/s10796-021-10186-w
7. Bahman Z., Masoud M. (2020) From Business Intelligence to Artificial Intelligence. Modern Approaches on Material Science, no. 2. Available at: https://lupinepublishers.com/material-science-journal/fulltext/from-business-intelligence-to-artificial-intelligence.ID.000137.php
8. Pereira V., Hadjielias E., Christofi M., Vrontis D. (2023) A systematic literature review on the impact of artificial intelligence on workplace outcomes: A multi-process perspective. Human Resource Management Review, no. 3, pp. 33–43. Available at: https://www.researchgate.net/publication/354474617_A_systematic_literature_review_on_the_impact_of_artificial_intelligence_on_workplace_outcomes_A_multi-process_perspective
9. Soni N., Sharma E., Singh N., Kapoor A. (2018) Impact of Artificial Intelligence on Business. Indian Habitat Centre, no. 1. Available at: https://www.researchgate.net/publication/325644986_Impact_of_Artificial_Intelligence_on_Business.
10. The top 100 AI startups of 2021: Where are they now? Available at: https://www.cbinsights.com/research/2021-top-100-ai-startups-where-are-they-now/#:~:text=17%20startups%20have%20raised%20a%20total%20of%2018,cohort%20raised%20a%20record%207.3B%2C%20up%2074%25%20YoY
11. Funding of artificial intelligence (AI) startup companies worldwide from 2020 to 2023, by quarter. Available at: https://www.statista.com/statistics/1344128/worldwide-artificial-intelligence-startup-company-funding-by-quarter/
12. How Businesses Are Using Artificial Intelligence In 2023. Forbes Adviser.
13. Rahul Jain (2023) The Impact of Artificial Intelligence on Business: Opportunities and Challenges. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4407114
14. Xinyue Z., Zhilin Y., Michael R. H., Gang L., Ziaul H. M. (2022) Impact of artificial intelligence on business strategy in emerging markets: a conceptual framework and future research directions. International Journal of Emerging Markets, vol. 17, is. 4. Available at: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOEM-04-2022-995/full/html
15. Nguyen A., Ngo H. N., Hong Y. et al. (2023) Ethical principles for artificial intelligence in education. Educ Inf Technol, vol. 28, pp. 4221–4241. DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-022-11316-w
16. On approval of the Concept for the Development of Artificial Intelligence in Ukraine dated 02 December 2020 No. 1556-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text
17. Regulation of artificial intelligence in Ukraine: The Ministry of Digital Transformation presented a roadmap. State websites of Ukraine. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/rehuliuvannia-shtuchnoho-intelektu-v-ukraini-mintsyfry-prezentuvalo-dorozhniu-kartu
18. EU AI Act: first regulation on artificial intelligence. Available at: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Hryshko Volodymyr Синергія ші та бізнесу, як фактор ефективності управління в умовах розвитку технологій / Volodymyr Hryshko, Ihor Zinchenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 223-229. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3216.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ