Ризик-орієнтований підхід визначення небезпек у будівельній галузі України

Ключові слова: будівництво, травматизм, ступінь і критерії ризику, ризик-орієнтований підхід

Анотація

У даній роботі наведена спроба удосконалення аналітичного методу визначення критеріїв ступеня ризику на об’єктах будівельної галузі. Проведено аналіз обставини та причини нещасних випадків на підприємствах будівельної галузі та виробництва будівельних матеріалів. Визначено параметри на яких повинна ґрунтуватися оцінка ризиків аварій, нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктів, а моделювання відповідних небезпечних подій та ситуацій, їх вплив на здоров’я населення. Проаналізовано процес управління ризиком, як комплекс дій, що є частиною загального управління бізнесом. Визначено особливості системного управління ризиками безпеки праці. Розроблено і наведено стадії проектування, впровадження контролю і корегування системи управління безпекою праці на основі ідентифікації небезпек, яка базується на ризик-орієнтованому підході і відповідає сучасним тенденціям і вимогам нормативної бази України. Сформульовано основні завдання ризик-орієнтованого підходу забезпечення надійності складних технічних систем для безпеки людей і довкілля, розглянуто методи оцінювання ступеня небезпеки промислових об'єктів та наукових засад концепції прийнятного ризику. Визначено оціночний показник, за яким вид економічної діяльності суб’єкта господарювання з питань безпеки праці відноситься до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний), а також розглянуто питання встановлення прийнятного ризику на об’єктах будівельної галузі. Запропоновано методику визначення критеріїв на основі ризик-орієнтованої моделі, за якими оцінюється ступінь ризику виникнення аварії або нещасного випадку для можливості планування наглядової діяльності на промисловому підприємстві. На основі аналізу статистичних даних про травматизм на підприємствах будівельної галузі були визначені види економічної діяльності з високим ступенем ризику.

Посилання

1. Law of Ukraine "On high-risk facilities" [Electronic resource]. - Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
2. Law of Ukraine "On the basic principles of state supervision (control) in the sphere of economic activity" [Electronic resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text.
3. ISO 45001: 2018 "Occupational Health and Safety Management Systems - Requirements and Recommendations for Implementation" (instead of OHSAS 18001: 2007) [Electronic resource]. - Access mode: https://pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-45001-2018-(rus).pdf.
4. ISO 14001: 2015 "Environmental management systems - Requirements and guidelines for implementation" [Electronic resource]. - Access mode: https://www.certification.ua/wp-content/uploads/2018/03/iso-14001-2015-_rus.pdf.
5. Bogdanova, O.V. Combined method of risk assessment of injuries for industrial enterprises / O.V. Bogdanova // Problems of labor protection in Ukraine: collection. Science. wash. - Kyiv: NNDIPBOP, 2016. – Issue. 31. – P. 52–63.
6. Boris, O.P. Risk-oriented approach in the system of fire safety assessment / O.P. Boris // Investments: practice and experience. – 2018. – № 22. -– P. 137 – 140.
DOI: 10.32702/2306-6814.2018.22.137
7. Gerasimenko, O.M. Risk-oriented approach to ensuring the economic security of the enterprise: conceptual principles: a monograph. Cherkasy: Published. O. Tretyakov, 2019. - 364 p.
8. Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Foreign Affairs. URL: https://www.weforum.org/agenda /2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
9. Marushchak, S.M. Complex risk assessment in the process of ensuring the economic security of the enterprise / S.M. Marushchak // Scientific works. Scientific method magazine. BSCU. Petra Mogili, 2008. - № 86. - T. 99. - P. 108 - 114.
10. Zhdakaeva, M. V. (2021). Analysis of risk assessment models used to implement the labor safety management system algorithm
doi:10.1007/978-3-030-69421-0_108
11. Baiburin, D. A. (2018). Evaluation of building collapse risk with damage localization. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 451(1)
doi:10.1088/1757-899X/451/1/012066
12. Bamforth, P. Probabilistic approach for predicting life cycle costs and performance of buildings and civil infrastructure (2003) Proceedings of the 2nd International Symposium on Integrated Life-time Engineering of Buildings and Infrastructures, pp. 553-558.
13. Raizer V.D. (2010) Theory Reliability of Structures, , pp. 384.
14. Bobryashov, V. M., & Bushuev, N. (2020). On the features of production, design and reliability assessment of enclosing composite structures with effective thermal insulation. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 919(2)
doi:10.1088/1757-899X/919/2/022007
15. Pshenichkina, V. A., Babalich, V. S., Sukhina, K. N., & Dubovsky, M. E. (2020). Reliability assessment of reinforced concrete structures during commissioning. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 913(2)
doi:10.1088/1757-899X/913/2/022013
16. Bobryashov, V. M., & Bushuev, N. (2020). On the features of production, design and reliability assessment of enclosing composite structures with effective thermal insulation. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 919(2)
doi:10.1088/1757-899X/919/2/022007
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Zyma Oleksandr Ризик-орієнтований підхід визначення небезпек у будівельній галузі україни / Oleksandr Zyma, Roman Pahomov, Oleksandr Redkin // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (56). – С. 104-109. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2514.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)