Розроблення моделі стенду для випробування автомобільних сидінь з гідроприводом

  • Viktor Virchenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0002-5346-9545
  • Мykola Shapoval Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0002-6943-7687
  • Maxym Skoryk Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0001-9001-4913
  • Vladyslav Ladur Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Ключові слова: модель автомобільного сидіння з гідроприводом, математична модель стенду, координати руху центру мас, радіус, швидкість

Анотація

Розглянуто різноманітні конструкції сидінь, які, як правило, перевіряються на потенційне використання в транспортному засобі з метою розробки місць, і є стійкими до деформацій та вібрацій. Визначено, за рахунок яких чинників необхідно розробити спеціальні стенди, необхідні для адекватної перевірки різноманітних сидінь або конфігурацій сидінь, які імітують багаторічне використання сидінь протягом короткого періоду часу.
Проведено аналіз роботи спеціальних стендів імітації автомобільних сидінь різних конфігурацій в умовах, близьких до реальних умов експлуатації їх на автомобілях. Встановлено основні параметри та режими роботи, які характеризують робочі процеси в умовах експлуатації. Визначено необхідність забезпечення плавності регулювання процесів, підвищенні ефективності перевірки автомобільного сидіння, зменшенні рівня енергоспоживання при використанні стенду для випробування сидінь. Розроблено, спроектовано та досліджено стенд для випробування автомобільних сидінь з гідравлічним приводом робочих органів; досліджено імітацію дорожніх умов та підвищено ефективність перевірки. Запропоновано нову конструктивну схему стенду для випробування автомобільних сидінь з гідравлічним приводом; розроблено математичну модель робочого процесу стенду; теоретично доведено переміщення центру мас на автомобільному сидінні. Одержано математичну залежність, яка характеризує робочий процес стенду для випробування автомобільного сидіння з гідравлічним приводом. Визначено переміщення центру мас автомобільного сидіння залежно від факторів впливу.

Посилання

[1]. Бойко, Ю., Сухенко, Ю., Дубинець, О. & Сухенко, В. (2011). Технологія автомобілебудування. Київ: Університет Україна.
[2]. Солнцев, А.Н., Попов, А.И., Иванов, А.М., Гаевский, В.В., Осипов, В.И. & Клюкин, П.Н. (2012). Основные конструкции современного автомобиля. Москва: Машиностроение.
[3]. Салон автомобіля [Електронний ресурс]. Взято з https://ru.wikipedia.org
[4]. Стенд випробування підголівника [Електронний ресурс]. Взято з http://www.google.ch/patents/US5373749
[5]. Башта, Т.М., Руднев, С.С. & Некрасов, Б.Б. (1982). Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. Москва: Машиностроение.
[6]. Светлов, М.В. & Светлова, И.А. (2015). Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Москва: КНОРУС.
[7]. Гришкевич, А.И. (1986). Автомобили. Теория. Москва: Машиностроение.
[8]. Павлище, В.Г. (1993). Основи конструювання та розрахунок деталей машин. Київ: Вища школа.
[9]. Башта, Т.М. (1972). Гидропривод и гидропневмоавтоматика. Москва: Машиностроение.
[10]. Башта, Т.М. (1971). Машиностроительная гидравлика. Москва: Машиностроение.
[11]. Складальний манекен та спосіб випробування сидіння [Електронний ресурс]. https://www.google.ch/patents/US6386054
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Virchenko Viktor Розроблення моделі стенду для випробування автомобільних сидінь з гідроприводом / Viktor Virchenko, ShapovalМykola, Maxym Skoryk, Vladyslav Ladur // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 180-186. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1313.