Визначення працездатності бетононасоса у складі технологічного комплекту малогабаритного обладнання для проведення торкрет-робіт мокрим способом

  • Inga Emeljanova Харківський національний університет будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0002-8989-958X
  • Denys Chayka Харківський національний університет будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0001-8338-7105
  • Viktor Bondar Харківський національний університет будівництва та архітектури
  • Viktor Virchenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка https://orcid.org/0000-0002-5346-9545
Ключові слова: технологічний комплект малогабаритного обладнання, торкретування, універсальний шланговий бетононасос, торкрет-бетон

Анотація

Запропоновано ряд технологічних комплектів малогабаритного обладнання для виконання торкрет-робіт мокрим способом, один з них наведено в цій статті. Показано технологічний комплект малогабаритного обладнання з універсальним безпоршневим шланговим бетононасосом, який використовується як базова машина такого комплекту.
Запропоновано залежності для визначення основних параметрів роботи універсального шлангового бетононасоса: продуктивності, витрат потужності на транспортування бетонної суміші, тиску всмоктування суміші з бункера та тиску її нагнітання до торкрет-сопла. Перевірено роботу шлангового бетононасоса в складі технологічного комплекту при виконанні торкрет-робіт мокрим способом. Забетоновану способом мокрого торкретування стендову поверхню з використанням складу бетонної суміші перевірено при виконанні торкрет-робіт на будівельному майданчику.
Одержане торкрет-бетонне покриття після 28 діб твердіння в природних умовах було випробувано на міцність на стиск. За результатами проведених досліджень підтверджено стабільність умов роботи технологічного комплекту, що пропонується. Установлено, що новий універсальний безпоршневий шланговий бетононасос придатний для використання його у складі технологічного комплекту малогабаритного обладнання та виконання торкрет-робіт мокрим способом.

Посилання

[1]. Moran, S. (2016). Process plant layout. Oxford: But-terworth-Heinemann.
[2]. Klespitz, J. & Kovács, L. (2014). Peristaltic pumps – a review on working and control possibilities. IEEE 12th In-ternational Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2014)/ Herl’any, Slovakia. http://real.mtak.hu/27727/1/37_sami2014.pdf.
[3]. Valigi, M.C. & Gasperini, I. (2007). Planetary vertical concrete mixers: Simulation and predicting useful life in steady states and in perturbed conditions. Simulation Model-ling Practice and Theory, 10-15, 1211-1223.
[4]. Henikl, J., Kemmetmiller, W. & Kugi, A. (2016). Esti-mation and control of the tool center point of a mobile con-crete pump. Automation in Construction, 61, 112-123.
[5]. Ємельянова, I.A., Задорожний, A.О., Гузенко, С.О. & Мєлєнцов, М.О. (2011). Двопоршневий розчинобето-нонасос для будівельного майданчика: монографія. Хар-ків: Вид-во Тимченко А.М.
[6]. Ємельянова, I.A., Аніщенко, A.I., Євель, С.M., Бла-жко, В.В., Доброходова, O.В. & Мєлєнцов, Н.О. (2012). Бетонозмішувачі, що працюють у каскадному режимі: монографія. Харків: Team Publish Group.
[7]. Ємельянова, І.А., Задорожний, А.О., Клименко, М.В. & Чайка, Д.О. (2016). Універсальний безпоршневий бетононасос. Патент України 112585. Київ: Державне патентне відомство України.
[8]. Emeljanova, I., Blazhko, V., Shatohin, V., Chayka, D. & Kobanets, D. (2017). Features of creation of universal technological sets of the small-sized equipment for conditions of a building. Науковий вісник будівництва (Scientific Bul-letin of Civil Engineering), 4(90), 136-145.
[9]. Чайка, Д.О. (2018). Дослідження можливостей тран-спортування бетонної суміші універсальним шланговим бетононасосом. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадсь-кого. Серія: технічні науки, 29(68), 25-31.
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Emeljanova Inga Визначення працездатності бетононасоса у складі технологічного комплекту малогабаритного обладнання для проведення торкрет-робіт мокрим способом / Inga Emeljanova, Denys Chayka, Viktor Bondar, Viktor Virchenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 166-170. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1310.