Обґрунтування розроблення нового обладнання для приготування бетонних розчинів

Ключові слова: бетонна суміш, бетонозмішувач, будівельний розчин, приготування

Анотація

У статті розглянуто значення бетонозмішувального обладнання в сучасному будівництві та необхідність розробки нових конструкцій малогабаритного мобільного обладнання для приготування бетонних розчинів. Проведено класифікацію існуючого змішувального обладнання та визначено конструктивні особливості високоефективного обладнання для розробки. Виробництво в Україні різноманітних видів залізобетонних конструкцій та бетонних виробів належної якості потребує на сьогодні особливої уваги, а також гострої потреби у швидкому відновленні та ремонті будівель і споруд після військових дій. Розглядаються джерела та публікації, пов’язані з розробкою та вдосконаленням різноманітних складів для приготування бетонних сумішей та будівельних розчинів. Розглянуто різні типи змішувачів, які використовуються для приготування бетонних і розчинових сумішей, у тому числі гравітаційні, примусового, пересувні бетонні заводи. Він також охоплює транспортування сумішей за допомогою вантажівок, насосів та іншого обладнання. Стаття завершується припущенням про необхідність малогабаритних мобільних бетонозмішувачів для покращення будівельних робіт в обмеженому просторі та зменшення транспортних витрат. Розглядається розробка нової конструкції малогабаритного мобільного обладнання для приготування бетонних розчинів, яке має переваги перед традиційними бетонозмішувачами. Стверджується, що підвищення мобільності змішувача дозволяє оптимізувати його розміщення по відношенню до виконуваної роботи, завантаження і вивантаження суміші без використання додаткового обладнання. Застосування комплексного обладнання для автоматизації процесів управління мобільним бетонозмішувачем сприятиме підвищенню продуктивності праці та зниженню енерговитрат, підвищенню ефективності змішування та оптимізації реологічних властивостей суміші, що готується. На основі проведеної класифікації визначено конструктивні особливості високоефективного обладнання, що буде розроблятися

Посилання

1. Baladinslyi V.L., Nazarenko I.I., Onyshchenko O.G. (2002). Building machinery. Kyiv-Poltava: KNUCA-PNTU

2. Onyshchenko O.G., Pomazan V.M. (1999). Building machinery. Kyiv: Harvest

3. Emeljanova I.A., Gordienko A.T., Subota D.Yu. (2018). Features the performance of concrete works at the construction site. Civil Engineering, 3 (93), 205-214
doi.org/10.29295/2311-7257-2018-93-3-205-214

4. Emeljanova I.A., Anishchenko A.I., Sorokotyga O.S. (2013). Determination of basic indicators of technology package equipment consisting of concrete mixers gravitational enforcement action and trough belt feeders. Industrial Machine Building, Civil Engineering, 1(36), 9-15

5. Emljanova I.A., Blazhko V. V. (2015). Modern equipment for making smsey building in a construction site. Materials of the IV International Scientific and Technical Conference. Current problems of modern technologies. Ternopil, 93-94

6. Nazarenko I.I., Klymenko M.O., Chichur A.I., Sakhno S.V. (2011). Promising constructions of truck-mounted concrete mixers. Theory and practice of construction, 7, 2-9

7. Virchenko V.V. (2011). Mixing and construction mortar solutions with the effective mixers. Bulletin of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 1/2011 (66), 71-74

8. Chiara F. Ferraris (2001) Concrete Mixing Methods and Concrete Mixers: State of the Art. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 2 (106), 391-399

9. Yang J., Zeng H., Zhu T., An Q. (2017). Study on the dynamic performance of concrete mixer’s mixing drum. Mechanical Sciences 1 (8), 165-178 doi.org/10.5194/ms-8-165-2017

10. Kamble R., Baredar P., Kumar A., Gupta B. (2021). New Approach for Evaluating Different Concrete Mixer Based on Concrete Slurry Property. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore
https://doi.org/10.1007/978-981-15-9678-0_55

11. Ferraris Ch. (2001) Concrete Mixing Methods and Concrete Mixers: State of the Art. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 2 (106), 391-399.
doi.org/10.6028/jres.106.016

12. DSTU B B.2.7-80:2008 (2009). Silicate bricks and stones. Specifications. Kyiv

13. Wan Y., Cheng K., Liu Z., Ye H. (2013). An investigation on machinability assessment of difficult-to-cut materials based on radar charts. Journal of Engineering Manufacture. 227(12), 1916-1920
doi.org/10.1177/0954405413497008

14. Krot O.P. (2018). Hierarchy analysis method for choosing rational equipment for thermal waste disposal. Scientific Notes of the Tavra National University named after V.I. Vernadskyi. Series: Technical Sciences, 29 (68) No. 2, 216–219

15. Krot O.P., Rivenskyi O.I. (2017). Markov chains in modeling the mixing of components in a drum furnace during the incineration of municipal waste. Collection of scientific works of the Ukrainian State University of Railway Transport, 170, 48-59
doi.org/10.18664/1994-7852.170.2017.111276

16. Mahmood A A, Elektorowicz M. (2015). A Review of Discrete Element Method Research on Particulate Systems. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
doi.org/1757-899X/136/1/012034
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати
Rudyk Rostyslav Обґрунтування розроблення нового обладнання для приготування бетонних розчинів / Rostyslav Rudyk, Yurij Kuzub // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 1 (58). – С. 11-16. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2022.58.3077.
Розділ
«Галузеве машинобудування»