Проектування будівель і споруд на зсувних та зсувонебезпечних ділянках схилів

Ключові слова: зсув, будівля, споруда, клас наслідків (відповідальності), проектування, будівництво

Анотація

Основними документами комплексу нормативної бази стосовно проектування будівель та споруд на зсувних і зсувонебезпечних ділянках є ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення» та ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 «Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів». Для розвитку положень цього комплексу нормативної бази розроблено низку нормативних актів і стандартів, які дозволяють забезпечити проектування будівель і споруд на зсувних та зсувонебезпечних ділянках з урахуванням складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов ділянки будівництва. У комплексі нормативної бази наведено основні принципи та вимоги щодо проектування, будівництва й реконструкції будівель і споруд на зсувних та зсувонебезпечних ділянках усіх видів і класів наслідків (відповідальності), екологічні вимоги при їх проектуванні й оцінювання існуючих інженерно-екологічних умов та прогнозу їх можливої зміни на території (ділянці будівництва). Цей комплекс нормативних документів слід застосовувати при проектуванні будівель та споруд на зсувних і зсувонебезпечних ділянках. Вибір типу фундаментів будівель та споруд і заходів закріплення схилів повинен базуватися на техніко-економічному порівнянні варіантів, на інженерних розрахунках, а також вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечувати стійкість територій, надійне й безперебійне функціонування впродовж розрахункового терміну служби об’єктів, які проектуються. При подальшому вдосконаленні проектування будівель та споруд за комплексом нормативних документів та стандартів можливе їх розширення із залученням існуючих та нових ДБН і ДСТУ.

Посилання

[1]. DBN V.1.1-46:2017. (2017). Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[2]. ДСТУ-Н B Б.1.1-37:2016. (2017). Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[3]. ДБН В.2.1-10:2009. (2009). Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Київ: Мінре-гіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[4]. ДБН В.2.1-10:2009. (2011). Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна 1. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[5]. ДБН В.2.1-10:2009. (2012). Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. Зміна 2. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[6]. ДБН В.1.1-45:2017. (2017). Будівлі і споурди в склад-них інженерно-геологічних умовах. Загальні положення. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[7]. ДСТУ-Н В Б.1.1-39:2016. (2009). Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи будівель і спо-руд. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудін-форм».
[8]. ДСТУ-Н В Б.1.1-40:2016. (2017). Настанова щодо проектування будівель і споруд на слібких грунтах. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[9]. ДСТУ-Н В Б.1.1-44:2016. (2017). Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих грунтах. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[10]. EN 1990:2002, IDT .DSTU-N B V.1.2-13:2008. (2009). Єврокод 7. Основи проектування конструкцій. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[11]. EN-1997-1:2004, IDT DSTU-N B EN 1997-1:2010. (2011). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Части-на 1. Загальні правила. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[12]. EN-1997-2:2010, IDN DSTU-N B EN 1997-2:2010. (2011). Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Части-на 2. Дослідження й випробування грунту. Київ: Мінре-гіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[13]. ДБН A.2.1-1-2008. (2009). Інженерні вишукування для будівництва. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Ук-рархбудінформ».
[14]. ДБН В.1.1-24:2009. (2009). Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[15]. ДБН В.1.1-25-2009. (2009). Інженерний захист те-риторій та споруд від підтоплення та затоплення. Ки-їв: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[16]. ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016. (2017). Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення. Київ: Мінрегіонбуд Украї-ни, ДП «Укрархбудінформ».
[17]. СНиП 2.01.14-83. (1985). Определение расчетных гидрологических характеристик. Москва: Госстрой СССР.
[18]. ДБН A.2.2-1:2003. (2017). Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні й будівництві підприємств, будівель і спо-руд. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудін-форм».
[19]. ДБН В.2.1-5:2007. (2009). Науково-технічний су-провід будівельних об’єктів. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
[20]. ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016. (2017). Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд. Київ: Мінрегіонбуд України, ДП «Укрархбудінформ».
Опубліковано
2018-10-12
Як цитувати
Slyusarenko Yuriy Проектування будівель і споруд на зсувних та зсувонебезпечних ділянках схилів / Yuriy Slyusarenko, Volodymyr Tytarenko, Valerii Shuminskiy, Yuriy Vynnykov // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (51). – С. 124-131. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1303.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)