ДЕФОРМАЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТАХ

Ключові слова: ґрунтова основа, пісок, слабкий ґрунт, забивна призматична паля, монолітний залізобетонний ростверк, осідання, тріщина, металевий тяж, технічний стан будівл, геотехнічний моніторинг

Анотація

Подано результати геотехнічного моніторингу технічного стану достатньо характерного деформованого
п’ятиповерхового трисекційного цегляного житлового будинку, зведеного понад 40 років тому за типовим проектом
на забивних призматичних палях, об’єднаних стрічковим залізобетонним ростверком. Виконано візуальне та інструментальне обстеження несучих будівельних конструкцій. Доведено, що конструктивну схему будівлі не можна вважати жорсткою. Виявлено дефекти й пошкодження, що впливають на несучу здатність та довговічність окремих
конструктивних елементів і будівлі в цілому, зокрема вертикальні тріщини із шириною розкриття до 20 мм у зовнішніх та внутрішніх стінах, тріщини в збірних перемичках у підвалі, обрив попередньо напружених тяжів та ін. Визначено фактичні параметри основ і фундаментів. Описано методику та викладено результати аналізу інструментального контролю фактичної довжини паль і візуального оцінювання їх цілісності. Розраховано проектну та фактичну
несучу здатність паль і осідання їх основ. Установлено причини наднормових деформацій основ фундаментів, зокрема: неможливість досягнути вістрями паль проектної позначки, що призвело до значного зменшення їх несучої
здатності; руйнування паль у процесі їх занурення у щільні піски намиву; порив магістральної теплової мережі, котрий призвів до появи ефекту «негативного тертя» за бічною поверхнею паль; дія інерційних сил від вибухів у
кар’єрі. Технічний стан пальових фундаментів визначено як незадовільний. Розроблено рекомендації щодо подальшої експлуатації будівлі. Обрано конструктивно-технологічне рішення посилення її фундаментів, зокрема посилення
пальових фундаментів підведенням під існуючі ростверки монолітної залізобетонної плити товщиною не менше 400
мм, захватками та поетапно. Для включення плити «в роботу» одразу після її влаштування передбачено ущільнення
основи під плитою.

Посилання

1. Konovalov, P.A. & Konovalov, V.P. (2011). Bases and
foundations of buildings under reconstruction. Moscow:
Publishing house ASV.
2. Polishchuk, A.I. (2004) Design fundamentals of foundations of buildings under reconstruction. Northampton: STT;
Tomsk: STT.
3. Ulitskii, V.M., Shashkin, A.H. & Shashkin, K.H. (2010)
Geotechnical provision of urban development. SaintPetersburg: Georeconstruction.
4. Briaud, J.-L. (2013). Geotechnical Engineering: Unsaturated and Saturated Soils. Wiley.
5. Ilyichev, V.A. & Mangushev, R.A. (Ed.) (2014). Handbook of geotechnics. Bases, foundations and underground
structures. Moscow: Publishing house ASV.
6. Katzenbach, R., Leppla, S., Seip, M. & Kurze, S. (2015)
Value Engineering as a basis for safe, optimized and sustainable design of geotechnical structures. Proc. of the XVI
ECSMGE Geotechnical Engineering for Infrastructure and
Development. Edinburg, 601 – 606.
https://doi/abs/10.1680/ecsmge.60678
7. Zotsenko, M.L. & Vynnykov, Yu.L. (2019). Nonexcavated foundations. Poltava: PoltNTU.
8. Tugaenko, Yu.F. (2008) Soil deformation processes in
the base of foundations, piles and pile foundations. Odessa:
Astroprint.
9. Fleming, K., Weltman, A., Randolph, M. & Elson, K.
(2008) Piling Engineering. London: New York: Taylor and
Francis.
10. Sotnikov, S.N. (1987). Construction and reconstruction of foundations of buildings and structures on soft soils.
(DSc in Engineering). VNIIOSP, Moscow.
11. Won, J.Y. (2009) A probabilistic aproach to estimate
one-dimensional consolidation settlements. Proc. of the 17th
Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering. Olexandria, Egypt, 2009. – Amsterdam, Berlin,
Tokyo, Washington: JOS Press, 2012 – 2015.
https://doi:10.3233/978-1-60750-031-5-2012
12. Minno, M., Persio, R. & Petrella, F. (2015) Finite element modeling of a piled raft for a tall building on cohesionless soil. Proc. of the XVI ECSMGE Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development. Edinburg, 4019
– 4024.
https://doi/abs/10.1680/ecsmge.60678
13. Vynnykov, Y., Voskobiinyk O., Kharchenko, M. &
Marchenko, V. (2017). Probabilistic analysis of deformed
mode of engineering constructions’ soil-cement grounds.
Materials Science, Engineering and Chemistry. – MATEC
Web of Conf. Proc. of the 6th Intern. Scientific Conf.
“Reliability and Durability of Railway Transport
Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2017),
116.
https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602038
14. Zotsenko, N.L. & Vynnykov Yu.L. (2016). Long-Term
Settlement of Buildings Erected on Driven Cast-In-Situ Piles
in Loess Soil. Soil Mechanics and Foundation Engineering,
53(3), 189-195.
https://doi.org/10.1007/s11204-016-9384-6
15. Vynnykov, Yu., Hajiyev, M., Aniskin, A. & Miroshnychenko, I. (2019) Improvement of settlement calculations of
building foundations by increasing the reliability of determining soil compressibility indices / // Academic Journal.
Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. Poltava: PoltNTU. 1(52)′, 115 – 123.
https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1684
16. Samorodov, A.V. (2017). Designing the effective combined pile and plate foundations of multi-storey buildings.
Kharkiv: Madrid.
17. Zotsenko, M.L., Vynnykov, Yu.L., Pinchuk, N.M. &
Manzhalii, S.M. (2019) Research of “influence area” parameters of the foundations arranged without soil. TRANSBUD-2019. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 708 (2019) 012076 IOP Publishing.
https://doi:10.1088/1757-899X/708/1/012076
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Vynnykov Yuriy Деформації житлового будинку на пальових фундаментах / Yuriy Vynnykov, Sergiy Manzhalii // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (53). – С. 98-106. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1899.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)