ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ТА ВИБІР ІНСТРУМЕНТІВ ЇХ РОЗРОБКИ

  • N. Ichanska
  • S. Ulko
Ключові слова: фреймворк, мобільний додаток, нативний, багатоплатформний, мова програмування, JavaScript, React Native, Java, Kotlin, Objective C, Swift, Android, iOS

Анотація

У роботі описано основні хронологічні аспекти розвитку мережі, наведено опис основних відмінностей нативної і багатоплатформної розробок мобільних додатків, подано їх порівняльний аналіз, аргументовано ефективність поєднання цих двох технологій. На думку авторів симбіоз цих розробок є універсальним та альтернативним варіантом для створення різноманітних проєктів, які, зазвичай, розробляються або нативно або багатоплатформно. Поєднання технологій розробок рекомендується авторами саме для тих проєктів, які не потребують високої продуктивності, але є достатньо масштабними, наприклад, навчальні додатки для освітніх закладів. Авторами подано оптимальний алгоритм відбору засобів створення мобільних додатків. Популярність мобільних платформ та мобільних додатків невпинно росте і тому ринок мобільних додатків має постійно оновлюватися і відповідати сучасним вимогам. Модернізація технологій розробки є актуальною темою, що викликає широкий інтерес замовників, розробників і користувачів. Предметом дослідження роботи є засоби реалізації створення мобільних додатків. Мета роботи – надати рекомендації по якісному вибору сучасних технологій та існуючих і широковживаних засобів розробки, що є найбільш популярними для створення мобільних додатків. Результати – проаналізовано сучасні технології та інструменти розробки мобільних додатків, наведено їх порівняльний аналіз. Аналізуючи проведене в роботі дослідження, користувач може створити власний мобільний додаток, наприклад, навчальний

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Історія виникнення інтернету, 2016, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://webbuilding.com.ua/ukr/articles/istoriya-interneta/
2. A brief history of email: dedicated to Ray Tomlinson, 2016, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://phrasee.co/a-brief-history-of-email/
3. W3C [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.w3.org/
4. Tinder, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://tinder.com/?lang=uk
5. Monobank | Universal Bank, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.monobank.ua/?lang=uk
6. Wireless Application Protocol 2.0, 2001, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=23999
7. Восход и закат Symbian, 2011, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/ru/post/128361/
8. Эволюция в вашем кармане: как развивались мобильные приложения, 2018, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://apptractor.ru/info/articles/evolyutsiya-v-vashem-karmane-kak-razvivalis-mobilnyie-prilozheniya.html
9. Walter Isaacson “Steve Jobs”, Simon & Schuster, 2011
10. Framework, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://whatis.techtarget.com/definition/framework
11. React Native. Build native mobile apps using JavaScript and React, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://facebook.github.io/react-native/
12. Kotlin, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kotlin
13. iOS и Android занимают уже 99,9% рынка мобильных ОС, 2018, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ixbt.com/news/2018/02/24/iOS-android-99-9.html
14. Native vs. Cross-Platform Apps – You’ll Be the Winner, 2018, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.zeolearn.com/magazine/native-vs-cross-platform-apps-youll-be-the-winner
15. Cross-platform vs. Native Mobile App Development: Choosing the Right Dev Tools for Your App Project, 2017, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://medium.com/all-technology-feeds/cross-platform-vs-native-mobile-app-development-choosing-the-right-dev-tools-for-your-app-project-47d0abafee81
16. Cross-platform vs native app development?, 2019, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.brightec.co.uk/ideas/cross-platform-vs-native-app-development
17. Омелян, О. М.; Ічанська, Н. В. “Використання інформаційно- комунікаційних технологій у процесі викладання математики”, Математика в сучасному технічному університеті: Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції, (Київ 28-29 грудня, 2017 р.) – Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського (Київ), 2018. – С. 370-374.
18. Мeтoдoлoгiя пiдвищeння якoстi фyнкцioнyвaння iнфoрмaцiйнo-тeлeкoмyнiкaцiйниx систeм: Мoнoгрaфiя / O. В. Шeфeр. – Пoлтaвa: ПoлтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2019. – 236 с.
19. React Native, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/React_Native
20. Типи мобільних додатків, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://smile-ukraine.com/ua/mobile-apps/mobile-apps-types
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Ichanska N. Основні аспекти створення мобільних додатків та вибір інструментів їх розробки / N. Ichanska, S. Ulko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 74-78. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.074.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)