КОЗЕЛКОВ

Сергій

Вікторович

головний редактор, д.т.н., професор, Лауреат державних премій України та Криму, Заслужений винахідник України, кафедра автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ШЕФЕР

Олександр

Віталійович

заступник головного редактора, к.т.н., доцент кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ШУЛЬГА

Олександр

Васильович

заступник головного редактора, д.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматики та електропривода Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

КОЗЕЛКОВА

Катерина

Сергіївна

відповідальний секретар, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж Державного університету телекомунікації

БЛАУНШТЕЙН

Натан

Олександрович

д.т.н., професор, Неґевський університет Бен-Гуріона, Ізраїль

ВЕСОЛОВСЬКИЙ

Кшиштоф

д.т.н., професор, Познаньський технологічний університет, Польща

ІЛЬЇН

Олег

Юрійович

д.т.н., професор, кафедра комп'ютерних систем та мереж Державного університету телекомунікації

КОРОБКО

Богдан

Олегович

д.т.н., доцент, перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

КОШОВИЙ

Микола

Дмитрович

д.т.н., професор, завідувач кафедри авіаційних приладів та вимірювань Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»

КРАСНОБАЄВ

Віктор

Анатолійович

д.т.н., професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Україна

КУЧУК

Георгій

Анатолійович

д.т.н., професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна

ЛАДАНЮК

Анатолій

Петрович

д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри автоматизації процесів управління національного університету харчових технологій

ЛУНТОВСЬКИЙ

Андрій

Олегович

д.т.н., професор, Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», Німеччина

МАШКОВ

Віктор

Альбертович

д.т.н., професор, член академії вивчення космосу України, університет Я. Євангелісти Пуркіне в Усті-над-Лабем (Прага, Чехія)

МАШКОВ

Олег

Альбертович

д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

МОРГУН

Олександр

Андрійович

д.т.н., професор, доцент кафедри Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу

ПОПОВ

Валентин

Іванович

д.ф.-м.н., професор, Ризький технічний університет, Латвія

СТАНКУНАС

Йонас

д.т.н., професор, директор авіаційного інституту імені Антанаса Густайтіса Вільнюського технічного університету Гедиміна,

Литва

СТАСЄВ

Юрій

Володимирович

д.т.н., професор, академік академій Прикладної радіоелектроніки та Педагогічних наук, Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба

ФРОЛОВ

Євгеній

Андрійович

 д.т.н., професор, завідувач кафедри технології машинобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ХОРОШКО

Володимир

Олексійович

д.т.н., академік Транспортної академії України, професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету

ЧОРНИЙ

Олексій

Петрович

д.т.н., професор кафедри систем автоматичного управління та електропривода, директор Навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету