ШЛЯХИ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ АДАПТИВНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ НЕЛІНІЙНІХ СПОТВОРЕНЬ РАДІОПРИСТРОЇВ

  • О. Shefer
  • N. Ichanska
  • B. Topikha
  • V. Shefer
Ключові слова: радіопристрій, адаптивна компенсація, нелінійні спотворення, внутрішні шуми, амплітудна характеристика, динамічний діапазон

Анотація

Практична реалізація потенційних можливостей бортових радіолокаційних систем (БРЛС), котрі на даний час суттєво вищі від реально досяжних їх технічних характеристик, є однією із головних задач сучасної теорії і практики електроніки та телекомунікацій. У статті авторами запропоновано конкретні технічні пропозиції та шляхи фізичної реалізації науково-обгрунтованого алгоритму адаптивної компенсації нелінійних спотворень (АКНС). Введення штучних основного і опорного входів у схему нелінійних адаптивних компенсаторів дозволило застосувати для їх синтезу загальну теорію адаптивних систем. Практичне використання синтезованих, за таким принципом АКНС, у відповідності із розробленими рекомендаціями, дозволяє суттєво підвищити показники якості БРЛС у реальних умовах їх застосування, в порівнянні з відомими. Додатковою перевагою запропонованого адаптивного способу розширення лінійного динамічного діапазону радіоприймальних пристроїв (РПП) є покращення всепогодності БРЛС і підвищення ймовірності ідентифікації радіолокаційних карт місцевості, знятих у різних умовах, без додаткових переналаштувань. Крім того, одночасно забезпечується гнучкий запас за перешкодостійкістю БРЛС, що дозволяє врахувати можливі удосконалення засобів радіоелектронної боротьби. Синтезовані АКНС в значній мірі вільні від багатьох недоліків лінійних детермінованих способів розширення динамічного діапазону РПП, а також мають більш просту апаратурну реалізацію. Крім того, в процесі проектуванні АКНС необхідний суттєво менший обсяг апріорної інформації про параметри РПП, для розрахунку відомих схем пригнічення нелінійних спотворень. Передавальні функції адаптивних фільтрів АКНС досить швидко сходяться до нелінійної передавальної функції радіопристрою (РП), причому ефективна збіжність спостерігається за наявності внутрішніх шумів принаймні до тих пір, поки вони не перевищують за рівнем компенсовані нелінійні спотворення

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Radioelektronnyie sistemyi: osnovyi postroeniya i teoriya / Ed. by Ya. Shirmana. – Moscow: ZAO MAKVIS, 1998. – P. 828.
2. Polyak B. T., Tsyipkin Ya. Z. Robastnyie algoritmyi adaptatsii // Avtomatika i telemehanika. – 1980. – no 10. – Р. 91-97.
3. Shefer O. V. The increase of radio technical noise immunity systems by adaptive premaligant and inversive correlation approach to the detection of the beneficial signal / O. V. Shefer // Scientific Notes UNDIZ. – К.: SUT, 2017, no. 1(45), pp. 82-88.
4. Gutkin L.S. Proektirovanie radiosistem i radioustroystv. – M.: Radio i svyaz, 1986. – P. 288.
5. Barsov V. І. Mathematic methods and technical means of АSU / V. І. Barsov, V. А. Krasnobayev, Z. V. Barsova. – Kh.: Tochka, 2012. – 301 с.
6. Shefer O. V. Synthesis of adaptive algorithm of compensation of nonlinear distortions of radio devices / O. V. Shefer. Systems of control, navigation and communication. – Poltava: Polt NTU, 2018. – №1 (47). – P. 64-68.
7. Buckingham M. Noises in electronic devices and systems: Translation from English. – М.: Мyr, 1986. – 399 pp.
8. Charles Platt. Encyclopedia of electronic components. Volume 3 / Charles Platt, Fredrick Yansson. – BHV-Petersburg, 2017. – 288 p.
9. Kozelkov S.V. Development of the antenna system guidance algorithm / S. V. Kozelkov, N. P. Rudenko, V. F. Stolbov, S. А. Tyshchuk // Information processing systems. National Academy of Sciences PAMM, HVU. – Kharkiv: CFC "Transport of Ukraine". – 2000. – Issue. 4(10). – Pp. 39-43.
10. Radio engineering: Encyclopedic educational handbook; educational manual. / edited by Y. L. Mazor, Е. А. Machuskyi,
11. V. І. Pravda. – К.: H. school, 1999. – 838 p.
12. Konyakhin V. V.Micro schemes for the equipment of space assignment. Practical manual / V. V. Konyakhin and others. – М.: Теchnosphere, 2017. – 388 p.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
SheferО. Шляхи технічної реалізація алгоритму адаптивної компенсації нелінійніх спотворень радіопристроїв / SheferО., N. Ichanska, B. Topikha, V. Shefer // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 6 (52). – С. 140-143. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.140.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)