Теоретичне визначення закону руху вібраційної плити при поверхневому ущільненні полімерного бетону

Ключові слова: вібраційна плита, полімерний бетон, коливання, деформація

Анотація

Для теоретичного визначення закону руху поверхневого вібраційного робочого органу з полімерним бетоном виконано дослідження динамічної системи «вібраційна плита – полімерний бетон». У даній динамічній системі ущільнюваний полімерний бетон уявлений у вигляді системи з розподіленими параметрами, яка враховує дію пружних і дисипативних сил опору, що діють з боку полімерного бетону при його деформуванні у формі на жорсткій основі. Відповідно до прийнятої реологічної моделі полімерного бетону для умов одноосного напруженого стану запропонована залежність у приватних похідних між напруженням і деформацією полімерного бетону, характер якої залежить від динамічного модуля пружної деформації, динамічного модуля пружної деформації Максвелла та коефіцієнта динамічної в’язкості. Складено хвильове рівняння коливань, яке описує поширення пружно-в'язких хвиль деформації у полімерному бетоні, що деформується поверхневим вібраційним робочим органом, розв’язання якого дозволило визначити: закономірність поширення пружно-в'язких хвиль деформації у полімерному бетоні, що ущільнюється, а також теоретичні вирази для чисельного визначення наведених коефіцієнтів жорсткості та дисипативного опору полімерного бетону, приєднаної маси; закон руху і амплітуду коливань вібраційної плити, а також закономірності руху поверхневого шару полімерного бетону. Отримані теоретичні залежності дозволяють обґрунтовано визначити раціональні параметри вібраційного робочого органу залежно від фізико-механічних властивостей полімерного бетону, що ущільнюється, а отримані результати можуть надалі використовуватися для проведення теоретичних досліджень для аналітичного визначення закону зміни напружень, що виникають в ущільнюваному шарі полімерного бетону при вібраційному ущільненні, а також при аналізі та синтезі отриманого віброударного режиму роботи вібраційної плити.

Посилання

1. Maslov A.H., Savelov D.V. Theoretical definition of the law of motion for mobile frame of a vibrating platform with polymer concrete when compacting it. Bulletin of Mykhailo Ostrohradskyi KrNU. – Kremenchuk: KrNU, 2020. – Iss. 4/2020 (123). – P. 84–90
.https://doi.org/10.30929/1995-0519.2020.4.84-90
2. Maslov A.H., Savelov D.V. Theoretical studies of the strain-deformed state of the compacted medium of the dynamic system “vibrating platform-polymer concrete”. Bulletin of Mykhailo Ostrohradskyi KrNU. – Kremenchuk: KrNU, 2021. – Iss. 1/2021 (126). – P. 92–97. DOI: 10.30929/1995-0519.2021.1.92-97.
https://doi.org/10.30929/1995-0519.2021.1.92-97
3. Maslov A.H., Savelov D.V., Puzyr R. Investigation of the interaction of the movable frame of a vibrating platform with polymer concrete in its model representation. «Building innovations-2020» - Collection of scientific papers based on the materials of the III International Azerbaijani-Ukrainian conference scientific and practical conference June 1-2 2020. - Baku-Poltava, 2020. - pp. 127-130.
4. Maslov A.H., Savelov D.V. Rheological characteristics of polymer concrete. Collection of Papers for Materials of the VII International Science and Technology Conference "Current trends in the development of machinery and transport" 11-13 November, 2020, Kremenchuk. P. 167-169.
5. Savielov D.V. Development of interaction surface selective working body with polymer concrete during its modeling theory. Bulletin of Mykhailo Ostrohradskyi KrNU. – Kremenchuk: KrNU, 2019. – Iss. 9/2019 (119). – P. 126–132. https://doi.org/10.30929/1995-0519.2019.6.126-132
6. Juradin S., Baloević G., Harapin A. Impact of Vibrations on the Final Characteristics of Normal and Self-compacting Concrete. Journal of Materials Research. 2014, Vol. 17(1), pp. 178–185.
7. Sudarshan N. M., Chandrashekar Rao T. Vibration Impact on Fresh Concrete of Conventional and UHPFRC. International Journal of Applied Engineering Research. 2017, Vol. 12, 8thedn, pp. 1683–1690.
8. Koh H. B., Yeoh D., Shahidan S. Effect of revibration on the compressive strength and surface hardness of concrete. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2017, Vol. 271, 012057, pp. 1–6.
9. Gutierrez J., Ruiz E., Trochu F. High-frequency vibrations on the compaction of dry fibrous reinforcements. Journal of Advanced Composite Materials. 2013, Vol. 22(1), pp. 13–27.
10. Maslov A.H., Savelov D.V. Rheological model of vibrating polymer concrete. Bulletin of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2019. Iss. 5/2019 (118). – P. 135 – 141.
https://doi.org/10.30929/1995-0519.2019.5.135-141
11. Bobryshev A. N., Voronov P. V., Galimov E. R., Lakhno A. V., Abdullin I. A. Kinetic models of stress relaxation in composites. Bulletin of Technological University. 2014. Iss. 17/2014 (14). P. 431–434.
12. Bogomolov V., Zhdanyuk V.,A. Tsynka, P. G. Viscoelastic structural model of asphalt concrete. Автомобильный транспорт, 2016. Вып. 2016. С. 117-123.
13. Maslov A.H., Savelov D.V. Development of the structural composition of polymer concrete. Bulletin of Mykhailo Ostrohradskyi KrNU. – Kremenchuk: KrNU, 2018. – Iss. 4/2018 (111). – P. 94–99. DOI: 10.30929/1995-0519.2018.4.94-99.
https://doi.org/10.30929/1995-0519.2018.4.94-99
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Maslov Alexandr Теоретичне визначення закону руху вібраційної плити при поверхневому ущільненні полімерного бетону / Alexandr Maslov, Dmitry Savielov, Roman Vakulenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 1 (56). – С. 5-11. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2491.