Соціально-економічна політика децентралізації України в умовах воєнного стану

Ключові слова: децентралізація, реформування, стратегія розвитку, територіальна громада, воєнний стан, бюджет, регіон

Анотація

Глобалізаційні процеси з роками все активніше розвиваються в світовому суспільні. Утворюються, поповнюються і розвиваються світові об’єднання країн, утворюють світові корпорації, відбувається обмін досвітом та об’єднання для вирішення глобальних проблем. Україна, як демократична, незалежна, суверенна держава крокує за вектором до Європейського Союзу, однак в умовах євроінтеграції країні необхідно провести ряд реформ, щоб відповідати європейським стандартам. Так, у 2015 році, в Україні затверджено низьку реформ у різних сферах діяльності. Одною суттєвою реформою стала реформа децентралізації, але продовжує реалізовуватися на сьогоднішній день. При розробці плану реалізації реформи децентралізації заздалегідь не було передбачено, що країна зіштовхнеться з низькою викликів та загроз. Спочатку це глобальна пандемія у 2020 році, а потім війна 24 лютого 2022 року. Збройна агресія проти України змінили пріоритетні напрямки розвитку країни в цілому. На сьогоднішній день першочергово важливо працювати на перемогу, на обороноздатність та підтримку населення. Звичайно, що в реформі децентралізації таких загальнонаціональних загроз не було передбачено і територіальним громадам необхідно змінювати тактику подальшого політичного розвитку. У нанковій статті описано процес становлення реформи децентралізації, її політичні та економічні наслідки. Планування та реалізацію стратегії розвитку термінальних громад, а також формування регіональної економічної політики в умовах воєнного стану. Більш детально розглянути питання пріоритетності подальшого розвитку та бюджетутвонення громад. Виявлено що воєнний стан мав суттєвий вплив на початку повномасштабного вторгнення, де децентралізаційна політика втратила свої делеговані повноваження і першочерговим поставало питання централізації фінансових потоків. Звісно, що кожен соціально-економічний виклик має свої наслідки, але Україні за допомогою підтримки західних партнерів, що є ефективною дипломатією, вдалось стабілізувати національну економіку. Видатки місцевого бюджету в умовах війни передбачено змінили свої напрями на громадську безпеку. Дана стаття видатків у воєнний час зросла у 10 разів, а напрям стратегічного планування змінився в більшості на побудову укриття, реабілітацію військовослужбовців та постраждалих у наслідку війни. При чому за допомогою державної та європейської підтримки пріоритетними залишаються видатки на розвиток освіти, діждіталізації. Так Україні доведеться, ще чимало приймати та коригувати рішення, щодо подальшої ефективної політики, однак складну економічну напругу вона витравила і подальше розвивається як суверенна, демократична, незалежна Європейська держава.

Дані про авторів

Svitlana Yehorycheva, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор

Alla Berezhna, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. No. 254k/96 VR. (1996) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, no. 30, art. 141.
2. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy: za stanom na 8 lypnia 2010 r. No. 2456-VI. (2010) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv: Parlam. vyd-vo, no. 50-51, 572 p.
3. Havrik R. O. (2023) Yevropeiskyi dosvid vprovadzhennia detsentralizatsii ta zminy pidkhodiv do formuvannia mistsevykh orhaniv publichnoi vlady [European experience in implementing decentralisation and changing approaches to the formation of local public authorities]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal - Juridical scientific and electronic journal, no. 6/2023, pp. 312–315 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-6/71
4. Vartsaba V. I., Sember S. V., Tranovych Yu. P. (2023) Analiz vplyvu protsesu detsentralizatsii na biudzhetnyi potentsial terytorialnykh hromad [Analysis of the impact of the decentralization process on the budgetary potential of territorial communities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» - Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series "Economics", no. 2(62), pp. 107–115. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.2(62).107-115
5. Zakhidna O. R., Petryshyn Kh. R. (2022) Biudzhetna detsentralizatsiia: analiz yii vprovadzhennia v Ukraini ta sviti [Budget decentralization: analysis of its implementation in Ukraine and the world]. Molodyi vchenyi - Young Scientist, no. 4 (104), pp. 80–86. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-18
6. Pavlovych-Seneta Ya. P., Lepish N. Ia. (2022) Terytorialni hromady v umovakh voiennoho stanu v Ukraini: administratyvno-pravove zabezpechennia ta osoblyvosti funktsionuvannia [Territorial communities in the conditions of martial law in Ukraine: administrative and legal support and peculiarities of functioning]. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo: elektronne naukove vydannia - Analytical and Comparative Jurisprudence, no. 4, pp. 209–214. Available at: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/267567
7. Pyroha I. S., Pyroha M. I. (2023) Rol mistsevoho samovriaduvannia u vidbudovi v umovakh voiennoho stanu [The role of local self-government in reconstruction under martial law]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: seriia: Pravo - Uzhhorod National University Herald. Series: Law, no. 77, pp. 117–123. Available at: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/283029/277209
8. Kwabena Obeng S. (2021) Fiscal decentralization, democracy and government size: Disentangling the complexities. Journal of International Development, vol. 33, no. 6, pp. 975–1004. DOI: https://doi.org/10.1002/jid.3545
9. lavinskaite N., Novotny M., Gedvilaite D. (2020) Evaluation of the Fiscal Decentralization: Case Studies of European Union. Engineering Economics, vol. 31, no. 1, pp. 84–92. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ee.31.1.23065
10. Slavinskaite N. (2020) Review of Fiscal Decentralization in European Countries. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, vol. 10(2), pp. 345–355. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4429787
11. Mikus O., Kukoc M., Jez Rogelj M. (2019) The coherence of common policies of the EU in territorial cohesion: A neverending discourse? A review. Agricultural Economics, no. 65, pp. 143–149.
12. Andrlik B., Halamova M., Formanova L. (2021) The Role of Fiscal Decentralization in Municipal Budgets: Case of the Czech Republic. DANUBE, vol. 12, no. 1, pp. 61–76.
13. Rabinovych M., Gawrich A. (2023) The Conflict in Eastern Ukraine and International Support for the Decentralization Reform (2014–2022): Theory-Guided Observations. East European Politics and Societies, vol. 37(3), pp. 1036–1058. DOI: https://doi.org/10.1177/08883254221139841
14. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed December 2, 2023).
15. Prokopovych L. (2022) Otsiniuvannia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv [Local budget revenue assessment]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society, no. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-26
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Yehorycheva Svitlana Соціально-економічна політика децентралізації україни в умовах воєнного стану / Svitlana Yehorycheva, Alla Berezhna // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 43-50. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3193.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА