Вплив державного боргу на фінансове становище держави

  • Vitaliia Skryl Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-4064-8146
  • Kateryna Shtepenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-2677-750X
Ключові слова: державний борг, безпека, фінансова безпека, заборгованість, держава

Анотація

Для України завжди хронічною була і залишається проблема зовнішнього державного боргу. В умовах корона-кризи вона набула нових, більш складних обрисів. Велика кількість країн, у тому числі й Україна, опинилася у ситуації дефіциту фінансових ресурсів, на відновлення економіки необхідний не один рік. Для стабілізації ситуації залучення кредитів з боку іноземних організацій, кредиторів, країн, де існує надлишковий капітал, стало єдиною можливою альтернативою. Здійснено аналіз сучасного стану зовнішнього державного боргу України, виявлено його стрімке зростання. Аналіз структури державного боргу показав, що найбільша частка зовнішнього боргу припадає на заборгованість за випущеними цінними паперами на зовнішньому ринку – 46%. Встановлено, що головними кредиторами України виступають фінансові міжнародні організації, а також зобов’язання за випущеними цінними паперами. Так, значні розміри зовнішнього боргу створюють загрози фінансовій безпеці країни. Особливо небезпечним для нашої країни є те, що 63,36% зобов’язань номіновані в іноземній валюті. Усе це здійснює неабиякий тиск на державний бюджет України через необхідні відрахування на виконання зобов’язань. Прогноз динаміки розрахунків за борговими зобов’язаннями на 2021 рік показав, що якщо надалі стан національної економіки буде погіршуватися, ВВП знижуватиметься, а кредитори не підуть на поступки та не дозволять пролонгувати короткострокові зобов’язання, країні необхідно буде залучати додаткові іноземні кредити для погашення термінових зобов’язань. Така ситуація лише нарощуватиме тягар для майбутніх поколінь і державного бюджету наступних років. Сьогодні існує висока невизначеність стану національної економіки України та можливість ефективного управління зовнішнім боргом.

Дані про авторів

Vitaliia Skryl, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент

Kateryna Shtepenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Старший викладач

Посилання

1. Borysiuk O. (2015). Ways to optimize public debt in modern conditions. Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University. Vol. 1. P. 39–43.
2. Zrazhevska N.V. (2006). External public debt in the financial system of Ukraine: author's ref. of dis. Cand. of Econ. Sciences: 08.04.01. K.: Kyiv Taras Shevchenko National University. 20 p.
3. Kamenska V.P. (2011). Directions for optimizing the public debt management system of Ukraine. Perspective directions of scientific thought, Vol. 3. P. 52–56.
4. Londar P. (2015). Restructuring of public debt as an instrument for raising the level of debt security of Ukraine. Economic Bulletin of the University. Vol. 27 (1). P. 195–202.
5. Makar O.P. (2012). Improving the system of public debt management as a prerequisite for economic growth. Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine: a collection of scientific and technical works - Lviv: RVV NLTU of Ukraine. Vol. 22 (1). P. 284–291.
6. Public debt of Ukraine. URL: https://index.minfin.com.ua / finance / debtgov
7. State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Public debt and state-guaranteed debt. URL: https://mof.gov.ua/en/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
9. Public debt per capita at the beginning of the relevant period. URL: http://www.pynzenyk.com.ua/Analytic/detail.php?ID=340
10. Dolinovska O. Ya. (2010). Economic nature and essence of public debt. Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Ser .: Economic Sciences. Vol. 26 (1). P. 130–134.
11. Doroshenko H.O. (2016). Priority areas for improving public debt management policy. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Economic. Vol. 90. P. 35–43.
12. . Yeremeychuk R.A. (2014). Formation and structure of public debt of Ukraine and features of its management. Economics and management. Vol. 3. P. 110–114.
13. Kabatsi S.B. (2016). Dynamics and structure of public debt of Ukraine. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management. Vol. 16. P. 49-51.
14. The Constitution of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show / 254% D0% BA / 96-% D0% B2% D1% 80 # Text
15. The official exchange rate of the NBU. URL: https://index.minfin.com.ua/en/exchange/archive/2014-12-31/
16. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine. URL: minfin.kmu.gov.ua
17. The Law "On the State Budget of Ukraine for 2021" was adopted. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/200936.html
18. Medium-term public debt management strategy for 2019-2022. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/MTDS_2019-2022_UKR_v11062019_Final.pdf
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Skryl Vitaliia Вплив державного боргу на фінансове становище держави / Vitaliia Skryl, Kateryna Shtepenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (2(81). – С. 73-80. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2291.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)