Планування ділової активності та оцінювання її впливу на фінансову стабільність підприємства

  • Kateryna Shtepenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-2677-750X
  • Lyudmyla Svystun Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-6472-9381
  • Iryna Krekoten Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-0107-2359
Ключові слова: фінансовий стан, фінансова стійкість, ділова активність, фінансові коефіцієнти, оцінювання впливу, фінансове планування

Анотація

На сучасному етапі розвитку підприємства як відкритої соціально-економічної системи актуальним залишається питання, наскільки існуючі методики аналізу фінансового стану задовольняють потреби користувачів з огляду на динамічність і багатогранність господарських процесів. Метою статті є обґрунтування релевантних залежностей між статичними та динамічними показниками фінансового стану, які відображають такі його характеристики, як ділова активність і фінансова стійкість. Виявлено функціональну залежність між динамічними показниками ділової активності та статичними показниками фінансової стійкості, обґрунтовано методику факторного аналізу фінансової стійкості. Визначено економічний зміст співвідношення показників оборотності активів та власного капіталу та встановлено характер його взаємозв’язку з динамікою активів. Теоретичним і практичним шляхом виявлено, що якщо співвідношення показників оборотності активів і власного капіталу більше за коефіцієнт фінансової незалежності на початок досліджуваного періоду, то позитивна динаміка вартості майна матиме негативний вплив на кінцеву фінансову стійкість підприємства, і навпаки, якщо це співвідношення буде меншим за коефіцієнт фінансової незалежності на початок досліджуваного періоду, вплив позитивної динаміки вартості майна на кінцеву фінансову стійкість буде позитивним. Запропоновано враховувати цю залежність як для ретроспективного факторного аналізу, так і для прогнозування фінансової стійкості.

Дані про авторів

Kateryna Shtepenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

старший викладач

Lyudmyla Svystun, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Iryna Krekoten, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1.Helfert E. (2003), Metodika finansovogo analiza [Financial Analysis Technique], PITER, St. Petersburg.
2.Tsal-Tsalko, Yu. S. (2008), Finansovyi analiz [Financial Analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv.
3.Sheremet, A. D. and Sayfulin R. S. (1995), Metodika finansovogo analiza [Financial analysis technique], INFRA–M, Moscow.
4.Andriichuk O. and Buryi S. (2011), “Management of economic stability of the enterprise”, Bulletin of Khmelnytskyi National University, Vol. 6, Issue 1, pp.100-102.
5.Arefieva O. and Horodianska D. (2008), “Economic stability of the enterprise: essence, components and measures of its maintenance”, Current economic problems, Vol. 8, pp. 83-90.
6.Kolodiziev O. and Nuzhnyi K. (2007), “Research of the essence and content of economic stability of the enterprise”, Municipal utilities, Vol 78, pp.238-243.
7.Slobodian, N.H. (2014), “Analysis and forecasting of financial stability of the enterprise in modern conditions: methodology and practice”, Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats' [Economic analysis: collection of scientific works], Ternopil National Economic University, «Ekonomichna dumka», Ternopil, Vol. 18, Issue 2, pp. 239-245.
8.Mokeev V.V., Bunova E.V. and Perevedentseva A.V. (2015), “Analysing the Economic Stability of an Enterprise with the Help of Eigenstate Method”, Procedia Engineering, Vol. 129, pр. 681-689.
9.Malek J. and Desai Tushar N. (2019), “Interpretive structural modelling based analysis of sustainable manufacturing enablers”, Journal of Cleaner Production, Vol. 238, 20 November.
10.Vіnіchenko І. and Kriuchok S. (2016), “The economic stability of the enterprise and its components”, Ahrosvit, Vol.24, pp.15-20.
Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Shtepenko Kateryna Планування ділової активності та оцінювання її впливу на фінансову стабільність підприємства / Kateryna Shtepenko, Lyudmyla Svystun, Iryna Krekoten // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (4(79). – С. 78-84. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2167.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)