Insurtech: нові можливості розвитку страхового ринку

Ключові слова: діджиталізація, цифровізація економіки, страхування, страховий бізнес, InsurTech, цифрові інновації

Анотація

У статті актуалізована проблема функціонування та розвитку страхового ринку України, який потребує кардинальних змін. Це є наслідком розвитку цифрової економіки та впровадження інноваційних технологій у всі сфери економічної діяльності через розширення електронної комерції, електронного бізнесу, використання різних мобільних додатків та платформ, які доступні для широкого використання та забезпечують конкурентні переваги. Наголошується, що процеси глобалізації фінансових ринків у світовій економіці вже суттєво трансформували відносини страхових компаній з агентами на ринку та спонукали до модернізації у бізнес-моделях і технологічних процесах. Окрема увага у статті приділена перевагам впровадження цифрових інновацій у страхуванні, їх особливостям і ролі FinTech стартапів у сучасних трансформаціях на фінансовому ринку. В роботі здійснено аналіз динаміки зміни використання Insurtech технологій у різних країнах світу та виявлено позитивний вплив на економічний розвиток різних країн. Окрема увага у дослідженні приділена аналізу змін на страховому ринку України, які відбуваються на тлі пандемії Covid-19 та повномасштабного воєнного вторгнення російської федерації. За результатом аналізу стану страховиків України, зроблено висновок, що набутий рівень діджиталізації фінансового простору виступив позитивним важелем збереження фінансової стабільності для українських страхових компаній і дозволив їм у короткий час переформувати переважаючу більшість бізнес-процесів і комунікацій з клієнтами у дистанційний формат. Такі трансформації дозволили швидко відновити роботу, утримати на належному рівні основні фінансові показники і навіть зберегти прибутковість діяльності. За підсумком дослідження виділено категорії позитивних змін у страховому бізнесі, що вже сталися завдяки діджиталізації і мають продовжуватися надалі. Зроблено загальний висновок про беззаперечну актуальність і важливість подальшого просування цифрових інновацій у страхуванні в цілях вдосконалення комунікацій, каналів продажів та бізнес-процесів. Це у підсумку допоможе галузі подолати кризу і сприятиме подальшому ефективному розвитку.

Дані про авторів

Vitaliia Skryl, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Alina Hlushko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. The InsurTech market as an innovative driver in the insurance industry. Available at: https://moluch.ru/archive/313/71341
2. InsurTech entering its second wave. Investment focus shifting from new startups to more established innovators.
Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financialservices/us-dcfs-insurtech-entering-second-wave.pdf
3. Іншуртех - is a new word in insurance, which you can't do without. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/02/9/670823/
4. S. Volosovich (2018). Technological innovations in the insurance market. Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics. Vol 5. Р. 124–137.
5. Matteo, Carbone. The future of insurance is InsurTech.
Available at: https://www.linkedin.com/pulse/future-insurance-InsurTech-matteo-carbone?trk=vfeed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3B3BffcMcsJPYLIKNMrKTdn Q%3D%3D.
6. Georgina, Perrott. The rise of InsurTech.
Available at: http://www.businessweekly.co.uk/blog/business-weekly-guest-blog/rise-InsurTech.
7. Laird Rixford. Using InsurTech for Transformation, Not Disruption. Available at: http://www.insurancejournal.com/blogs/itc-insurance-technologies-corporation/2016/ 12/07/434556.htm.
8. Mohan, D. Top 5 InsurTech Trends for 2017.
Available at: https://thefinancialbrand.com/62732/insurance-technology-InsurTech-trends.
9. Ramnath, Balasubramanian, Ari, Libarikian, and Doug, McElhaney. Insurance 2030 – The impact of AI on the future of insurance.
Available at: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-2030-the-impact-of-ai-on-thefuture-of-insurance.
10. Salajchuk, O. (2017). Innovative Technologies in Motor Transport Insurance. Visn. Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-tu. Herald of the Kiev National University of Trade and Economic, № 4, р. 124–136.
11. Tretjak, D. (2017). Prospects for introducing innovations in personal insurance on the example of foreign countries. Visn. Kyi’v. nac. un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Herald of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, № 5(194), р. 50–58.
12. Mazaraki, A., & Volosovych, S. (2018). FinTech in the system of social transformations. Visn. Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-tu. Herald of the Kiev National University of Trade and Economic, № 2, р. 5–18.
13. Denysenko, M. P., & Korgun, O. P. (2015). Innovations in the insurance market of Ukraine. Investycii’: praktyka ta dosvid. Investments: practice and experience, № 21, р. 79–82.
14. THE RISE OF INSURTECH.
Available at: http://fintechinnovationlab.com/wpcontent/uploads/2017/05/the-rise-of-InsurTech.pdf.
15. Georgina Perrott The rise of InsurTech.
Available at: http://www.businessweekly.co.uk/blog/business-weekly-guest-blog/rise-InsurTech.
16. Insurtech Deals Market Insights 2021.
Available at: https://www.pwc.ch/en/publications/2022/Insurtech-Deals-Market-Insights-2021.pdf
17. Insurtech- startups are bringing insurance and insurance technology to smartphones. Available at: https://zn.ua/ukr/business/insurtech-startapi-perevodjat-strakhuvannja-i-strakhovi-tekhnolohiji-u-smartfoni.html
18. MTSU supports the development of Ukrainian other tech startups. Available at: https://mtsbu.ua/ua/presscenter/news/155498/
19. HOW INSURTECH IS CHANGING THE INSURANCE MARKET. Available at: https://taslife.com.ua/blog/yak-insurtech-zminyuye-rynok-strahuvannya
20. The global InsurTech market will grow from $10.4 billion in 2022 to $29.8 billion in 2026. Available at: https://sb-malakut.com.ua
21. Insurtech. Fintech. Digitization.
Available at: https://forinsurer.com/theme/12
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Skryl Vitaliia Insurtech: нові можливості розвитку страхового ринку / Vitaliia Skryl, Alina Hlushko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 144-151. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2877.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)