Комплексний підхід до діагностики кризового стану суб’єктів господарювання в умовах пандемії

Ключові слова: кризовий стан, банкрутство, пандемія COVID-19, діагностика

Анотація

Актуалізовано проблематику діагностики кризового стану як базису вчасного виявлення проблем у діяльності суб’єктів господарювання. Обґрунтовано, що в умовах пандемії COVID-19 і пов’язаних з нею карантинних обмежень відбувся значний спад економічної активності населення, що стало причиною виникнення кризового стану багатьох суб’єктів господарювання. Досліджено вплив пандемії на діяльність та фінансовий стан підприємств в Україні. Наголошено, що життєздатність економічних суб’єктів залежить від швидкості їх адаптації до нестабільної економічної ситуації в країні, адекватності реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, своєчасності ідентифікації загрози кризового стану. З урахуванням того, що суб’єкти господарювання здійснюють свою діяльність в умовах циклічних коливань, раціональною методологічною основою дослідження кризових явищ у їх діяльності правомірно визначено вчення про циклічні коливання. Обґрунтовано, що згідно з таким підходом кризовий стан підприємств є безумовною складовою їх життєвого циклу. Доведено, що своєчасне виявлення кризи дасть змогу не тільки продовжити діяльність суб’єкта господарювання, але й виявити його слабкі сторони, ліквідація яких приведе до підвищення ефективності і прибутковості діяльності. Запропоновано комплексний підхід до оцінювання кризового стану суб’єктів господарювання, який ураховує діагностику різних видів криз (кризи ліквідності, кризи платоспроможності, кризи прибутковості, кризи фінансової стійкості, загрози банкрутства) на основі системи критеріїв та дозволяє оцінити глибину їх розвитку. Зазначений підхід є базисом для розроблення своєчасних та адекватних заходів протидії кризовим процесам і запобігання банкрутству підприємств.

Дані про авторів

Alina Hlushko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат економічних наук, доцент

Vitaliia Skryl, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Special Report of International Rating Agency «Fitch Ratings» Global Economic Outlook: Crisis Update May 2020. Cornavirus Shock Broadens. Access mode: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/global-economic-outlook-crisis-update-may-2020-coronavirus-shock-broadens-26-05-2020.
2. International Monetary Fund. COVID-19 Financial Assistance and Debt Service Relief. Access mode: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker
3. International Labour Organization. Uncertain and uneven recovery expected following unprecedented labour market crisis. Access mode: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766949/lang--en/index.htm
4. Onyshchenko S., Нlushko А. (2020). Тhe impact of the COVID-19 pandemic on the socio-economic security of Ukraine. Academic and University Science – Results and Prospects: materials of XIII International Scientific and Practical Conference (December 10, 2020). Poltava: NUPP. P. 47–49.
5. Official website of State Statistics Service of Ukraine. Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Dubishhev V., Нlushko А. (2014). Methodological content of the study of the process of formation of state regulatory policy in Ukraine in the conditions of deepening market relations. Economy and region. Scientific Bulletin of Poltava National Technical University. Poltava: PNTU. Vol. 45. № 2. Р. 82–89. [in Ukrainian]
7. Gudz Т.P. (2007). The system of early detection and overcoming the financial crisis of enterprises: a monograph. Poltava.166 p. [in Ukrainian]
8. Нlushko А., Solod V. (2021). Application of models for assessing the bankruptcy of the enterprise on the example of PJSC "Firm" Poltavpivo". Economic development of the state and its social stability: materials of International Scientific-Practical Internet Conference (June 14, 2021). Poltava: NUPP. P. 138-140 (404 p.). [in Ukrainian]
9. Chornovil І. (2011). The essential characteristics of the crisis of the enterprise and the causes of its occurrence. Bulletin of Khmelnytsky National University. № 2. Т.1 P. 13–20. [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Hlushko Alina Комплексний підхід до діагностики кризового стану суб’єктів господарювання в умовах пандемії / Alina Hlushko, Vitaliia Skryl // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 108-114. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2374.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)