Фінансова інклюзія регіону: аналіз стану та напрями забезпечення

  • Andrii Matkovskyi Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Vitaliia Skryl Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Ruslana Shtanko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: фінансова інклюзія, фінансова грамотність, фінансовий добробут, фінансові цілі, регіон

Анотація

Фінансова інклюзія регіону є засобом «повноцінного» використання інструментарію індустрії фінансових послуг, що зрештою сприяє досягненню довгострокового економічного зростання регіону, оскільки стимулює впровадження інновацій, мобілізацію заощаджень і підтримку інвестицій.  Науково-технічний прогрес зробив надання фінансових послуг простішим, безпечнішим та економічно вигіднішим процесом для пересічних громадян. При цьому охоплення технологіями всіх секторів фінансового ринку сприяє рзв'язанню проблем фінансової інклюзії для всіх типів економік, у тому числі країн, що розвиваються, з низьким рівнем доходу, до яких належить Україна. Це робить актуальними дослідження, що стосуються визначення ефективних шляхів розвитку фінансової інклюзії  Полтавського регіону. У зв’язку із цим було здійснено аналіз існуючого рівня фінансової інклюзії регіону. Дослідження показало, що сьогоднішній рівень його фінансової інклюзії є низьким. Проведене анкетування респондентів довело, що існує велика диспропорція рівня фінансової інклюзії серед міського й сільського населення. Сільське населення обмежено у фінансових послугах. І досі відчувається суттєвий низький рівень довіри до фінансово-кредитних установ. Це гальмує процеси повноцінного залучення населення до фінансової інклюзії та породжує тіньовий сектор. Однак виправлення ситуації вбачаємо у невідкладних діях з боку як держави, так і місцевих органів влади та фінансових установ.  Постійне інформування у ЗМІ й соціальних мережах у  майбутньому зможе відновити довіру до фінансових інституцій і тим самим підвищити не лише рівень фінансової інклюзії, а й кожного мешканця Полтавського регіону.

Дані про авторів

Andrii Matkovskyi, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Vitaliia Skryl, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Yehoricheva S.B.(2018). Finansova inkliuziia v ramkah systemy protydii lehalizatsii zlochynnykh dokhodiv ta finansuvanniu teroryzmu [Financial inclusion within the framework of combating criminal proceeds and terrorist financing]. Finansovyi prostir – Financial space, Vol. № 4 (32), 80-87. [in Ukrainian].
2. Marushak A. V., Latkovskyi P.P. (2020). Finansova inklyuziia yak napriam rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy [Financial inclusion as a direction of development of financial sector of Ukraine]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «DIE WICHTIGSTEN VEKTOREN FÜR DIE ENTWICKLUNG DER WISSENSCHAFT IM JAHR 2020», LUX, URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index. php/logos/index [in Luxembourg].
3. Termin vykorystovuvavsia u konteksti toho, shcho shkoly povynni prystosovuvaty navchalnyi protses do vsikh ditei, nezalezhno vid yikhnikh fizychnykh, intelektualnykh ta inshykh osoblyvostei, a inkliuzyvne navchannia ye efektyvnym metodom borotby z dyskryminatsiieiu [The term was used in the context that schools should adapt the educational process to all children, regardless of their physical, intellectual and other characteristics, and inclusive education is an effective method of combating discrimination], URL: http://www.unesco.org/education/sne/
4. Berwal R. (2017). Financial Inclusion in India: Role of RBI, International Journal of Scientific and Research Publications. Vol. 7., 463−468. [in English].
5. Ozili P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability, Borsa Istanbul Review, Vol. 18, 329−340. [in English].
6. Dudynets L. A., Vernei O. Ye. (2018). Finansova inkliuzyvnist ta yiyi determinant [Financial inclusivity and its determinants]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy: zb. nauk. pr. – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine: coll. of sciences. Issue 2(130). 8-13. [in Ukrainian].
7. Center for Financial Inclusion (2018). Financial Inclusion. Retrieved from http://www.centerfor fi nancialinclusion [in English].
8. Finansova inkliuziia [Financial inclusion], Ofitsiinyi veb-sait Natsionalnoho banku Ukrainy – The official website of the National Bank of Ukraine, URL: https://bank.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=3961976 &cat_id=3115908 [in Ukrainian].
9. Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025]. URL: https://bank.gov.ua/news/all/regulyatori-finansovogo-rinku-zatverdili-strategiyu-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku/ [in Ukrainian].
10. Pakhnenko O. M. (2017). Analiz pidkhodiv do otsiniuvannia rivnia finansovoi inkliuzyvnosti [Analysis of approaches to assessing the level of financial inclusivity], Problemy i perspektyvy rozvytku finansovo-kredytnoi systemy Ukrainy: zbirnyk materialiv II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferetscii – Problems and Prospects for Development of the Ukrainian Financial and Credit System: Collection of Materials of the Second All-Ukrainian Scientific and Practical Conference 170–174. [in Ukrainian].
11. Hlobalna baza danykh Global Findex [Global Findex Global Database], URL: https://globalfindex.worldbank.org/node [in Ukrainian].
12. Derzhavna sluzhba statystyky [State Statistics Service], URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
13. Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine], URL: https://bank.gov.ua/markets/about [in Ukrainian].
14. Pro finansovi posluhi ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh: Zakon Ukrainy vid 12.07.2001 r. № 2664-III [On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets: Law of Ukraine of 26.07.2001 No. 2664-III], URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. [in Ukrainian].
15. Finansova hramotnist, finansova inkliuziia ta finansovyi dobrobut v Ukraini [Financial literacy, financial inclusion and financial well-being in Ukraine], URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf [in Ukrainian].
16. Sutnist i znachennia SWOT-analizu [The essence and value of SWOT analysis], URL: https://pidruchniki.com/1577111551903/ marketing/swot-analiz [in Ukrainian].
17. Hromadske radio. Fininkliuziia: shcho tse take i chomu tse tak vazhlyvo dlia vsikh ukrainok ta ukraintsiv? [Public radio. Fininclusion: what is it and why is it so important for all Ukrainian women?], URL: https://hromadske.radio/podcasts/rankova-hvylya/fininklyuziya-shcho-ce-take-i-chomu-ce-vazhlyvo-dlya-vsih-ukrayinok-ta-ukrayinciv [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Matkovskyi Andrii Фінансова інклюзія регіону: аналіз стану та напрями забезпечення / Andrii Matkovskyi, Vitaliia Skryl, Ruslana Shtanko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 61-74. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1818.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ