Підвищення ефективності роботи обладнання блоку очищення промивальної рідини

  • Tetiana Surzhko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-8095-3984
  • Vasyl Savyk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-0706-0589
  • Petro Molchanov Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-5335-4281
  • Anatoliy Kaliuzhnyi Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-4768-1272
Ключові слова: вібраційне сито, очистка бурового розчину, віброзбуджувач, буровий розчин, реологічна модель, робочий орган, гармонійні коливання, зарезонансний режим

Анотація

Підвищення ефективності роботи обладнання блоку очистки промивальної рідини за рахунок модернізації вібросита. Зведення до найбільш прийнятних значень конструктивні параметри вібраційного сита за допомогою аналітичних методів та застосування реологічної моделі суміші, що дозволяють визначати динамічні та технологічні характеристики вібраційної машини, вплив середовища на борт і дно форми. Виявлено, що вібросита, які використовуються при очистці бурового розчину, конструктивно можуть ефективніше впливати на розчин при контрольованому режимі роботи робочого органу, що дозволить збільшити при цьому інтенсивність дії вібрації. Досліджено, що амплітуда напружень суттєво залежить від фізико-механічних характеристик суміші, частоти і амплітуди коливань, товщини оброблюваного шару і співвідношення частот вимушених і власних коливань системи. Вивчено динаміку роботи вібраційних систем, що представляють собою реологічну модель у вигляді інтегрального суцільного середовища, з урахуванням різних впливів на робочий орган. Досліджено вплив робочого органу (сітки) вібраційного сита на грубу очистку бурового розчину від шламу. Запропоновано метод зведення складних гібридних систем до систем з кінцевим числом ступенів свободи, при цьому редуковані параметри мають здатність адекватно описувати хвильові процеси суцільного середовища. На підставі отриманих результатів дослідження запропонована методика інженерного розрахунку визначення динамічних і конструктивних параметрів вібросит для очистки бурового розчину в насосно-циркуляційній системі бурової установки.

 

Посилання

1. Stebelska G.Ya. (2015). Geological conditions of exploration and development of deposits of highly viscous oil and natural bitumen. Visnyk Kharkivskogo natsionalnogo universytetu imeni V.N. Karazina, 1157, 53-57

2. Shmigalsky V.N. & Goryachikh M.V. (2011). Inventions not in the applicant's specialty and profession. Materials of the II International Scientific and Industrial Complex of scientists, leaders, specialists and teachers "Ukraine and the modern world" (May 13, 2011), 74-77

3. Nesterenko M., Nazarenko I. & Molchanov P. (2018). Cassette installation with active working body in the separating partition. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7(3), 265-268
doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14417

4. Nesterenko M., Maslov A. & Salenko J. (2018). Investigation of vibration machine interaction with compacted concrete mixture. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7(3), 260-264
doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14416

5. Lyakh М.М., Savyk V.М.& Molchanov P.О. (2017). Experimental and industrial research on foamgenerating devices. Розробка родовищ корисних копалин, 5, 17-23

6. Nesterenko M.P., Molchanov P.O., Savyk V.M. & Nesterenko M.M. (2019). Vibration platform for forming large-sized reinforced concrete products. Scientific Bulletin of the National Mining University, 5, 74-78
http://doi.org/10.29202/nvngu/2019-5/8

7. Biletskyi V.S., Shendrik T. & Sergeev P. (2012). Derivatography as the method of water structure studying on solid mineral surface. Geomechanical Processes During Underground Mining. London, UK: CRC Press Taylor & Francis Group

8. Korobko B.O. (2016). Investigation of energy consumption in the course of plastering machine’s work.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Energy-saving technologies and equipment), 4/8(82), 4-11
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/106873

9. Nesterenko M.P., Nesterenko T.M. & Skliarenko T.O. (2018). Theoretical studies of stresses in a layer of a light-concrete mixture, which is compacted on the shock-vibration machine. International Journal of Engineering & Technology (UAE), 7/3.2, 419-424
http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14564

10. Maslov O.G., Serbin V.O. & Lukyanenko V.P. (2015). Determination of rational parameters of the vibrating machine for the formation of concrete blocks. Bulletin of Mykhailo Ostrohradskyi KrNU, 1(90)/1, 98-103

11. Orlovsky V.M., Savik V.M., Molchanov P.O. & Pokhilko A.S. (2018). Lightweight grouting material.
Scientific Bulletin of the National Mining University, 4(166), 36-42

12. Rivin E.I. (2003). Passive vibration isolation.
New York: ASME Press

13. Kelly G. (2011). Mechanical Vibrations. Toronto: Cengage Learning

14. Shigeyuki D., Goryozono Y. & Hashimoto S. (2012). Study on consolidation of concrete with vibration. Physics Procedia, 25, 325-332.
https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.03.091

15. Banfill P.F.G., Teixeira M.A.O.M. & Craik R.J.M. (2011). Rheology and vibration of fresh concrete: Predicting the radius of action of poker vibrators from wave propagation. Cement and Concrete Research, 41(9), 932-941
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.04.011

16. Juradian S., Baloevic G. & Harapin A. (2014). Impact of vibrations on the final characteristics of normal and self-compacting concrete. Mat. Res. [online], 17(1), 178-185.
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14392013005000201
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Surzhko Tetiana Підвищення ефективності роботи обладнання блоку очищення промивальної рідини / Tetiana Surzhko, Vasyl Savyk, Petro Molchanov, Anatoliy Kaliuzhnyi // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 2 (55). – С. 121-127. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2020.55.2354.